GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Miljörapporter

Alla som bedriver en verksamhet som är miljöfarlig och tillståndspliktig enligt Miljöbalken måste varje år sammanställa en miljörapport. I miljörapporten beskrivs vad som gjorts för att uppfylla de krav och regler som finns för verksamheten. Miljörapporten lämnas in till tillsynsmyndigheten (Miljöförvaltningen i kommunen eller Länsstyrelsen) senast den 31 mars varje år.

För koncernen Göteborg Energi gäller detta merparten av våra fjärrvärme- och kraftvärmeanläggningar samt våra biogasanläggningar och vindkraftsparker. Miljörapporterna för samtliga våra berörda anläggningar hittar du nedan.

icon-closechevron-disc-rightmenu