GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Kartbild över Vårvädersgatan med omgivning.
Elnät

Vårväderstorget

Kartografin är tillgänglig under licensen CC BY-SA via OpenStreetMap

Förstärkning av elnätet 

Vi bygger vi ut elnätskapaciteten runt Vårväderstorget.

Arbetets omfattning - trafikstörningar

Med planerad start i februari 2022 kommer vi att i etapper gräva upp, utöka och ersätta de befintliga ledningar som finns på sträckan Hagelvädersgatan-Blidvädersgatan-Stormvädersgatan-Höstvädersgatan. Det innebär att olika delar av gång-och cykelbanan i perioder kommer att vara otillgängliga, samtidigt som biltrafiken stundtals får färre körfält. Om möjligt, välj annan väg under arbetsperioden.

Arbetet beräknas hålla på till juni, medan återställningen av asfalt och gräsmattor sker under hösten. Observera att det här är en preliminär tidsplan som kan förskjutas på grund av väderförhållanden.

Har vi dina kontaktuppgifter vid elavbrott?

Förhoppningen är att vi inte behöver bryta strömmen på grund av arbetet. Men om du vill kan vi i framtiden informera om avbrott via sms. 

Har du inte angett något mobilnummer? Logga in på goteborgenergi.se/mina-sidor för att uppdatera dina kontaktuppgifter.

Vid akuta frågor

Göteborg Energi felanmälan: 031-62 62 62 (knappval 1)

 

icon-closechevron-disc-rightmenu