GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Solenergi

Utby solcellspark

Senaste nytt 

Uppdaterat onsdag 21-03-31

Ursäkta störningen!

Under vecka 13 påbörjar vi bullerskyddsåtgärder för att förbättra ljudmiljön för de närboende vid Utby solcellspark. 

Vi är medvetna om att det under dygnets ljusa timmar genereras ljud i solcellsparken som upplevs störande. Vi arbetar med att så snabbt som möjligt komma till rätta med problemet.

Så snart vi har mer information kommer du hitta den här.

Har du frågor?

Kontakta mig , alternativt ring eller chatta med vår kundtjänst, 031-62 62 62.

Emma Gustafsson
Anläggningsägare

Ännu fler solcellsparker

#hållbaraihop

Därför bygger vi solcellsparker

Klimatet förändras och tillsammans måste vi göra allt vi kan för att vända utvecklingen. Som göteborgarnas energibolag har vi ett viktigt ansvar för hur Göteborg kan utvecklas till en mer hållbar stad och hur vi gemensamt kan minska vår klimatpåverkan. Solceller är en del av lösningen mot det hållbara samhälle som vi tror att alla vill ha. 2018 byggde och invigde vi Nya Solevi i Säve och i januari 2021 driftsatte vi en ny park i Utby.

Följ alla våra hållbarhetsinitiativ på goteborgenergi.se/hallbaraihop.
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus