GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Solenergi

Utby solcellspark

Senaste nytt om arbetet med att bygga solcellsparken

Uppdaterat fredag 20-11-06

Bygget av solcellsparken fortskrider enligt plan.

Under de kommande veckorna avslutar vi monteringen av solcellsparkens komponenter, staketet färdigställs och vi inelder den sista fasen i projektet. Nu kvarstår leveransen av transformatorstationen, inkoppling av solcellsparken till stationen och sedan anslutning mot elnätet. Runt årsskiftet ska parken vara klar att gå i drift.

Under vecka 46 påbörjar vi schaktning och att lägga ned kablage längs Högbrogatan, från Utbyvägen ner till solcellsparken, för att ansluta anläggningen till högspänningsnätet. 

Det är mycket som ska ske på kort tid och det kommer vara många som arbetar i området samtidigt. Med anledning av detta så kommer framkomligheten längs Högbrogatan och till viss del Vagnmakaregatan att vara begränsad närmaste månaderna.

Arbetet på Högbrogatan kan upplevas som störande under den här perioden och vi hoppas på er förståelse.

Vi arbetar måndag till lördag, kl. 07.00–19.00.
Bullrande arbete kan förekomma mellan kl. 07.00 och 16.00.

Har du frågor?

Kontakta mig , alternativt ring eller chatta med vår kundtjänst, 031-62 62 62.

Emma Gustafsson
Anläggningsägare

Ännu fler solcellsparker

#hållbaraihop

Därför bygger vi solcellsparker

Klimatet förändras och tillsammans måste vi göra allt vi kan för att vända utvecklingen. Som göteborgarnas energibolag har vi ett viktigt ansvar för hur Göteborg kan utvecklas till en mer hållbar stad och hur vi gemensamt kan minska vår klimatpåverkan. Solceller är en del av lösningen mot det hållbara samhälle som vi tror att alla vill ha. 2018 byggde vi en solcellspark i Säve på 5,5 MW och nu är vi på väg att bygga en i Utby.

Följ alla våra hållbarhetsinitiativ på goteborgenergi.se/hallbaraihop.
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus