GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Solenergi

Utby solcellspark

Senaste nytt om arbetet med att bygga solcellsparken

Uppdaterat fredag 20-09-18

Bygget av solcellsparken rullar på enligt plan. Markarbete för att göra plats för de 15 000 solceller som ska installeras i området är klart och under slutet av vecka 38 kommer pålning av de 2 720 stativ som ska bära solpanelerna att avslutas. Träd och buskage som kan skugga panelerna har tagits bort, vilket så klart har orsakat visst buller i området då stora maskiner använts för avverkning och stubbrytning.

Schaktarbete för kabelförläggning i parken har påbörjats och kommer fortgå till och med vecka 40.  

Montage av den stålkonstruktion som solpanelerna fästs på pågår och i slutet av vecka 39 påbörjas montage av de första solpanelerna. 

Vecka 39-41 monteras det permanenta staketet runt anläggningens två områden, alltså öster och väster om Högbrogatan.

Vecka 38-48: Leverans av de 15 000 solcellspanelerna, vilket innebär fler transporter.

Det är mycket som ska ske på kort tid och det kommer vara många som arbetar i området samtidigt. Med anledning av detta så kommer framkomligheten längs Högbrogatan och till viss del Vagnmakaregatan att vara begränsad de närmaste månaderna.

Vi arbetar måndag till lördag, kl. 07.00–19.00.
Bullrande arbete kan förekomma mellan kl. 07.00 och 16.00.

Har du frågor?

Kontakta mig , alternativt ring eller chatta med vår kundtjänst, 031-62 62 62.

Emma Gustafsson
Anläggningsägare

Ännu fler solcellsparker

#hållbaraihop

Därför bygger vi solcellsparker

Klimatet förändras och tillsammans måste vi göra allt vi kan för att vända utvecklingen. Som göteborgarnas energibolag har vi ett viktigt ansvar för hur Göteborg kan utvecklas till en mer hållbar stad och hur vi gemensamt kan minska vår klimatpåverkan. Solceller är en del av lösningen mot det hållbara samhälle som vi tror att alla vill ha. 2018 byggde vi en solcellspark i Säve på 5,5 MW och nu är vi på väg att bygga en i Utby.

Följ alla våra hållbarhetsinitiativ på goteborgenergi.se/hallbaraihop.
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus