GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Solenergi

Utby solcellspark

Bullerskyddet på plats

Uppdaterat fredag 21-05-14

Vi beklagar ännu en gång de störande ljud som uppstått från den nybyggda solcellsparken. Det har självklart varit en tråkig start för något vi vet kommer vara till nytta för hela staden. 

De senaste veckorna har vi genomfört bullerskärmande åtgärder för att dämpa ljudet mot bostäder norr om solcellsparken. De oberoende mätningar som gjorts visar att ljudnivån nu med marginal ligger under Naturvårdsverkets riktvärden avseende industri- och annat verksamhetsbuller, både dagtid och kvällstid.

Högsta mätvärden före åtgärder

Dagtid 44 dBA – under riktvärdet.

Kvällstid 42 dBA – över riktvärdet med 2dBA eftersom ljudet från fläktarna bedöms som tonalt och därför jämförs mot ett skarpare riktvärde än vad som normalt är nödvändigt. Orsaken till den skarpare bedömningen är att nytt ljud, med en karaktär som avviker från den tidigare ljudmiljön, har tillförts området.

Högsta mätvärden efter åtgärder

Dagtid 35 dBA – under riktvärdet.

Kvällstid 33 dBA – 7 dBA under riktvärdet redan innan den sista bullerdämpande åtgärden var på plats. Beräkningen är något konservativ eftersom det var svårt att mäta utan bakgrundsbuller, de verkliga nivåerna skulle kunna vara 1-2 dBA lägre än de som redovisas.

Har du frågor?

Kontakta mig , alternativt ring eller chatta med vår kundtjänst, 031-62 62 62.

Emma Gustafsson
Anläggningsägare

Ännu fler solcellsparker

#hållbaraihop

Därför bygger vi solcellsparker

Klimatet förändras och tillsammans måste vi göra allt vi kan för att vända utvecklingen. Som göteborgarnas energibolag har vi ett viktigt ansvar för hur Göteborg kan utvecklas till en mer hållbar stad och hur vi gemensamt kan minska vår klimatpåverkan. Solceller är en del av lösningen mot det hållbara samhälle som vi tror att alla vill ha. 2018 byggde och invigde vi Nya Solevi i Säve och i januari 2021 driftsatte vi en ny park i Utby.

Följ alla våra hållbarhetsinitiativ på goteborgenergi.se/hallbaraihop.
icon-closechevron-disc-rightmenu