GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Kartbild över Svensbyvägen med omgivning.
Elnät

Säve Svensbyvägen

Kartografin är tillgänglig under licensen CC BY-SA via OpenStreetMap

Nedgrävning av elnätet 

Vi kommer att vädersäkra elnätet i ditt område genom att ta bort luftledningarna och ersätta med nedgrävda kablar. 

Plats, datum och tid

Arbetet utmed Svensbyvägen beräknas börja i månadsskiftet september/oktober och avslutas under vintern. Detta kommer att medföra störningar på trafiken i området, men vi förväntar oss inte att det ska orsaka några större förseningar.

De markägare som berörs av arbetet på sina tomter har blivit kontaktade.

Planerade elavbrott – har vi dina kontaktuppgifter?

Vi kommer att behöva bryta elleveransen vid åtminstone två tillfällen.  Om du är berörd informerar vi dig om avbrotten via sms till det nummer du angett att du vill få avbrottsinformation till. 

Har du inte angett något mobilnummer? Logga in på goteborgenergi.se/mina-sidor för att uppdatera dina kontaktuppgifter.

Ansvarig för projektet

Projektledare
Mikael Ekelund, Göteborg Energi elnät
E-post:

Entreprenör
Ingemar Pettersson, Två grävare AB
Tel: 070-313 11 83

Vid akuta frågor

Göteborg Energi felanmälan: 031-62 62 62 (knappval 1)

 

Startsidan
icon-closechevron-disc-rightmenu