GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Värme

Gubberoparken

Tekniker markarbete

Vi håller göteborgarna varma

Vi förbättrar och bygger om fjärrvärmenätet för en varm och skön vardag. Arbetet börjar under våren och är klart till hösten eller vintern 2019.

Har du några frågor om vårt arbete? Kontakta kundservice på 031-62 62 62.

Projekt: Gubberoparken Fjärrvärme
Start: våren 2019
Klart: hösten/vintern 2019
Projektledare: Åsa

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus