GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Gasnät

Markarbete Lerum Bråta

Flytt av gasledning 

Med planerad start i februari/mars kommer vi att gräva upp och flytta gasledningen i detta område med anledning av ett byggarbete. Projektet sträcker sig fram till våren/sommaren 2022. Under perioden kommer framkomligheten i området påverkas. 

Avbrott i gasleveransen

Arbetet kommer att innebära ett större avbrott som varar i cirka 48-72 timmar. Tidpunkten för avbrottet kommer vi att avisera till berörda fastighetsägare cirka två veckor i förväg. 

Markarbetet berör framkomligheten för fastigheter på: 

  • Bråta 1:36

  • Bråta 1:61 och 1:80

  • Bråta 1:81

  • Bråta 2:32

  • Götebo 1:5 

  • Eventuellt Bråta 1:35
     

Berätta för dina hyresgäster

Eftersom det är du och ditt företag som är vår kund berättar vi för dig om det planerade avbrottet. Du får i din tur ta ansvar för att dina eventuella hyresgäster hålls informerade om vad som sker. Till din hjälp har du en dokumentmall som du kan välja att dela ut, sätta upp i trappuppgången eller kanske skicka ut med e-post. Du hittar dokumentmallen och eventuellt uppdaterad information om arbetet på goteborgenergi.se/avbrott.

Planerade avbrott – har vi dina kontaktuppgifter?

Ibland behöver vi bryta leveransen av till exempel gas, om vi inte kan koppla om i nätet. Om du är berörd informerar vi dig om avbrotten via sms till det nummer du angett att du vill få avbrottsinformation till. 

Har du inte angett något mobilnummer? Logga in på goteborgenergi.se/mina-sidor för att uppdatera dina kontaktuppgifter.

Ansvarig för projektet

Projektledare
Anna Bergman
Tel: 031-62 66 14

Vid akuta frågor

Göteborg Energi felanmälan: 031-62 62 62 (knappval 1)

 

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus