GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Kartbild över Hjalmar Brantingsgatan med omgivning.
Elnät

Hjalmar Brantingsgatan

Kartografin är tillgänglig under licensen CC BY-SA via OpenStreetMap

Förstärkning av elnätet 

Vi bygger vi ut elnätskapaciteten runt Hjalmar Brantingsgatan.

Arbetets omfattning - trafikstörningar

Med planerad start i februari 2022 kommer vi att gräva upp, utöka och ersätta de befintliga elledningar som finns under gång- och cykelbanan utmed Hjalmar Brantingsgatan. Detta påverkar framkomligheten i området, välj annan väg om möjligt.

Arbetet beräknas hålla på till oktober/november. Observera att det här är en preliminär tidsplan som kan förskjutas på grund av väderförhållanden.

Avbrottsinformation - har vi dina kontaktuppgifter?

Du vet väl att du kan få sms om avbrott? Har du inte angett något mobilnummer? Har du inte angett något mobilnummer? Logga in på goteborgenergi.se/mina-sidor för att uppdatera dina kontaktuppgifter.

Vid akuta frågor

Göteborg Energi felanmälan: 031-62 62 62 (knappval 1)

 

icon-closechevron-disc-rightmenu