GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Elnät

Hammarkullen

Vi ökar spänningen i Hammarkullen

Göteborg Energi kommer att utföra schaktningsarbete på Hålskogsgatan och Vattentornsgatan för att ersätta äldre elledningar. Arbetet kommer att pågå september till november 2020. 

I samband med ett byte av kabelskåp i månadsskiftet oktober/november kommer några kunder bli strömlösa i cirka fyra timmar. Avbrottet kommer att aviseras till de berörda kunderna i förväg.

Du kommer att kunna gå och köra på gatorna under tiden som arbetet pågår, men välj gärna en annan väg om möjligt.
 
Har du några frågor om vårt arbete? Kontakta kundservice på 031-62 62 62.

Projekt: Hammarkullen
Start: september
Klart: slutet av november 2020
Projektledare: Rolf

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus