GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Kartbild över Galileis gata med omgivning.
Fjärrvärme

Galileis gata

Kartografin är tillgänglig under licensen CC BY-SA via OpenStreetMap

Byte av fjärrvärmeledningar

För att förbättra leveransen av fjärrvärme kommer vi att byta fjärrvärmeledningar på Galileis gata under 2022. Arbetet sker i samarbete med Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad, som samtidigt byter ledningarna för dricksvatten. 

Störningar och avbrott

Arbetet kommer att innebära ett större avbrott som varar i cirka 24 timmar. Avbrottet kommer att ske på en vardag, tidpunkten för avbrottet kommer vi att avisera till berörda fastighetsägare cirka två veckor i förväg. Det kan också förekomma kortare avbrott som vi kommunicerar så snart vi har möjlighet.

Under arbetet kommer marken att vara uppgrävd vilket kan påverka framkomligheten i området. Vi arbetar för att det ska gå så smidigt som möjligt men hoppas att du har förståelse för de störningar som arbetet kan innebära.

Berätta för dina hyresgäster

Eftersom det är du och ditt företag som är vår kund berättar vi för dig om det planerade avbrottet. Du får i din tur ta ansvar för att dina hyresgäster hålls informerade om vad som sker. Till din hjälp har du en dokumentmall som du kan välja att dela ut, sätta upp i trappuppgången eller kanske skicka ut med e-post. 

Ansvariga för projektet

Projektledare Göteborg Energi
Helena Bredin
Telefon: 031-62 59 05
E-post:

Thomas B. Andersson
Telefon: 031 - 62 81 37
E-post:

Vid akuta frågor

Göteborg Energi felanmälan: 031-62 62 62 (knappval 1)

Har du frågor om arbetet som berör dricksvattnet?

För frågor om dricksvattnet hänvisar vi till Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad.

Telefon Kundservice: 031-368 27 00

goteborg.se/galileisgata

Planerade elavbrott – har vi dina kontaktuppgifter?

Vi kommer att informera om fjärrvärmeavbrott via sms eller e-post. Har du inte angett några kontatuppgifter? Logga in på goteborgenergi.se/mina-sidor för att uppdatera.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus