GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Fjärrvärme

Galileis gata

Kartbild över Galileis gata med omgivning.
Fjärrvärme

Galileis gata

Kartografin är tillgänglig under licensen CC BY-SA via OpenStreetMap

Byte av fjärrvärmeledningar

För att förbättra leveransen av fjärrvärme kommer vi att byta fjärrvärmeledningar på och i närheten av Galileis gata under 2022. Arbetet sker i samarbete med Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad, som samtidigt byter ledningarna för dricksvatten. 

Arbetet kommer att starta i februari och beräknas vara klart i slutet av 2022. 

Trafikstörningar och avbrott

Arbetet kommer att innebära ett större avbrott i fjärrvärmeleveransen som varar i cirka 24 timmar. Avbrottet kommer att ske på en vardag, tidpunkten för avbrottet kommer vi att avisera till berörda fastighetsägare tre-två veckor i förväg. Det kan också förekomma kortare avbrott som vi kommunicerar så snart vi har möjlighet.

Grävarbeten kommer att ske på delar av Galileis gata, Gärdsås torg, Astronomgatan samt bredvid och på gång- och cykelbana mellan Galileis gata och Astronomgatan. 

Det kan vara svårare att komma fram på gator, gång- och cykelvägar när vi gräver. Även parkeringar kan påverkas. De boende kan också störas av ljud från arbetsplatsen. Vi arbetar för att det ska gå så smidigt som möjligt men hoppas på förståelse för de störningar som arbetet kan innebära.

Byggetapper

Etapp 1 (E1) – mitten av februari till mitten av maj

Öppet schakt från grus-/fotbollsplanens norra sida, längs med gång- och cykelbana upp till liten parkering vid Astronomgatan med anslutning till fastighet. Inledningsvis avverkas en del träd. Gång- och cykelbanan är avstängd under den här etappen, inhägnat område.

Etapp 2 (E2.1 och E2.2) – mitten av mars till slutet av juni

Arbetet påbörjas på norra sidan av Lidl med byggnation av en fjärrvärmekammare. Parkeringen planeras vara avstängd mars till maj. Sträckan från parkeringen upp förbi den inhägnade grus-/fotbollsplanen pågår under april till juni. Ett schakt kommer även att grävas in till närliggande fastigheters garageinfart. Vägen behålls öppen under byggnationen. Alla öppna schakt är inhägnade. Grus-/fotbollsplanen är avstängd under den här perioden. 

Etapp 3 (E3) – mitten av februari till juni (preliminär)

Från gatukorsningen söder om Lidl ner till parkeringen kommer ett mindre antal öppna schakt att grävas. Ny vattenledning kommer sedan att ”spräckas” under markytan varför framkomligheten påverkas mindre utmed gatan. Sträckan över Lidls parkering kommer att stängas av/inhägnas på grund av ett öppet schakt.

Etapp 4 (E4) – augusti till mitten av oktober

Öppet schakt från liten parkering vid Astronomgatan, längs med ena sidan av Astronomgatan samt upp i brant slänt till fastighet vid Tycho Brahes gata. Parkering avstängd under den här perioden. Tillfartsväg (med bom) till bostadsområdets innergård hålls fri. Trafikreglering med trafikljus på Astronomgatan. 

Berätta för dina hyresgäster

Eftersom det är du och ditt företag som är vår kund berättar vi för dig om det planerade avbrottet. Du får i din tur ta ansvar för att dina hyresgäster hålls informerade om vad som sker. Till din hjälp har du en dokumentmall som du kan välja att dela ut, sätta upp i trappuppgången eller kanske skicka ut med e-post. 

Ansvariga för projektet

Agnesbergs Grävtjänst i Kungälv AB
Platschef: Jonas Johansson, 070-334 40 02
Arbetsledare: Viktor Johansson, 072-546 94 79
E-post:

Göteborg Energi
Projektledare: Thomas B. Andersson
Telefon: 031 - 62 81 37
E-post:

Vid akuta frågor

Göteborg Energi felanmälan: 031-62 62 62 (knappval 1)

Har du frågor om arbetet som berör dricksvattnet?

För frågor om dricksvattnet hänvisar vi till Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad.

Telefon Kundservice: 031-368 27 00

goteborg.se/galileisgata

Planerade elavbrott – har vi dina kontaktuppgifter?

Vi kommer att informera om fjärrvärmeavbrott via sms eller e-post. Har du inte angett några kontatuppgifter? Logga in på goteborgenergi.se/mina-sidor för att uppdatera.

icon-closechevron-disc-rightmenu