GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Kartbild över Fyrväpplingsgatan med omgivning.
Elnät

Fyrväpplingsgatan

Kartografin är tillgänglig under licensen CC BY-SA via OpenStreetMap

Förstärkning av elnätet 

I ett samarbete med Volvokoncernen bygger vi ut elnätskapaciteten runt Backaplan, Lindholmen och Frihamnen. Du kan läsa mer om Campus Lundby-projektet både hos oss och hos Volvo.

Arbetets omfattning - trafikstörningar

Med planerad start i januari 2022 kommer vi att i etapper gräva upp, utöka och ersätta de befintliga ledningar som finns under Fyrväpplingsgatan. Arbetet börjar söderifrån. Det innebär att olika delar av gång-och cykelbanan i perioder kommer att vara otillgängliga, samtidigt som biltrafiken får dela på ett körfält och kommer att regleras med trafikljus. Om möjligt, välj annan väg under arbetsperioden.

Arbetet beräknas hålla på till juli, medan återställningen av asfalt och gräsmattor sker under hösten. Observera att det här är en preliminär tidsplan som kan förskjutas på grund av väderförhållanden.

Avbrottsinformation - har vi dina kontaktuppgifter?

Du vet väl att du kan få sms om avbrott? Har du inte angett något mobilnummer? Har du inte angett något mobilnummer? Logga in på goteborgenergi.se/mina-sidor för att uppdatera dina kontaktuppgifter.

Vid akuta frågor

Göteborg Energi felanmälan: 031-62 62 62 (knappval 1)

 

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus