GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Kartbild över Exportgatan med omgivning.
Fjärrvärme

Backa - Exportgatan

Kartografin är tillgänglig under licensen CC BY-SA via OpenStreetMap

Reinvestering fjärrvärme

Nu är det dags att förbättra fjärrvärmen i området för en varm och skön vardag. Vi vet att ombyggnationer kan vara besvärliga och därför jobbar vi med att bli färdiga så snart som möjligt. 

Plats, datum och tid

Nästa steg i arbetet: I oktober planerar vi att koppla in de nya ledningarna. 

Avbrott i värmeleveransen

Arbetet kommer att innebära ett större avbrott som varar i cirka 24 timmar. Avbrottet kommer att ske på en vardag, tidpunkten för avbrotten kommer vi att avisera till berörda fastighetsägare cirka två veckor i förväg. Det kan också förekomma kortare avbrott som vi kommunicerar så snart vi har möjlighet.

Bakgrund

Arbetet startade i februari med att vi började gräva upp och ersätta fjärrvärmeledningarna som ligger på Exportgatan 18b-36. Projektet sträcker sig fram till våren 2022. Under perioden kommer framkomligheten i området påverkas.

Projektets tidslängd, särskilt den efterföljande finplaneringen med sådant som grässådd och asfaltering, kan påverkas av väderlek.

Avbrotten berör fastigheter på: 

  • Backa Bergögata 6, 9 och 17A

  • Backa Strandgata 6

  • Exportgatan 3-81, 10-40

  • Importgatan 9-47, 2-28

  • Transportgatan 5A-19, 2-6

Berätta för dina hyresgäster

Eftersom det är du och ditt företag som är vår kund berättar vi för dig om det planerade avbrottet. Du får i din tur ta ansvar för att dina hyresgäster hålls informerade om vad som sker. Till din hjälp har du en dokumentmall som du kan välja att dela ut, sätta upp i trappuppgången eller kanske skicka ut med e-post. 

Ansvariga för projektet

Projektledare Göteborg Energi
Christer
Telefon: 031-62 68 59

Byggledare FVB Sverige
Azin
Telefon: 031-10 60 82

Magnus
Telefon: 031-10 60 97

Entreprenör - Agnesbergs Grävtjänst i Kungälv
Jonas
Telefon: 070-334 40 02

Viktor
Telefon: 072-546 94 79

 
Vid akuta frågor

Göteborg Energi felanmälan: 031-62 62 62 (knappval 1)

Avbrottsinformation

Du vet väl om att du kan få avbrottinformation till din mobil? Logga enkelt in med Bank ID eller lösenord på goteborgenergi.se/minasidor och uppdatera dina kontaktuppgifter under Fjärrvärme - Kontaktuppgifter för avbrottsinformation.

Startsidan
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus