GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Kartbild över Danska vägen med omgivning.
Elnät

Danska vägen

Kartografin är tillgänglig under licensen CC BY-SA via OpenStreetMap

Förstärkning av elnätet 

I samband med att vi bygger elbilsladdare på Nobelplatsen behöver vi utöka elnätskapaciteten. Därför kommer ett område på Danska vägen, omkring gatunummer 89-99, grävas upp vilket påverkar framkomligheten för framförallt fotgängare och cyklister. 

Arbetets omfattning - trafikstörningar

Arbetet beräknas hålla på till månadsskiftet oktober/november. I första hand är det cykel- och gångbana som påverkas, men i korta perioder kommer vi även att blockera ett körfält för biltrafiken.

Planerade elavbrott – har vi dina kontaktuppgifter?

För att kunna byta ut utrustningen behöver vi bryta strömmen vid några tillfällen. Avbrotten berör inte alla hushåll. Vi kommer att informera om avbrotten via sms till det nummer du angett att du vill få avbrottsinformation till. 

Har du inte angett något mobilnummer? Logga in på goteborgenergi.se/mina-sidor för att uppdatera dina kontaktuppgifter.

Ansvarig för projektet

Projektledare: Mikael Stensson
Tel: 031-62 60 06
E-post:

Entreprenör: Mark o Energi Byggarna

Vid akuta frågor

Göteborg Energi felanmälan: 031-62 62 62 (knappval 1)

 

icon-closechevron-disc-rightmenu