GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Kartbild över Slussgatan i centrala Göteborg.
Fjärrvärme

Centrum - Trädgårdsföreningen

Kartografin är tillgänglig under licensen CC BY-SA via OpenStreetMap

Fjärrvärmeläcka

På grund av en läcka i fjärrvärmenätet har vi fått gräva upp delar av Slussgatan. Det innebär att gatan, som löper mellan Trädgårdsföreningen och Fattighusån, har begränsad framkomlighet för biltrafik under arbetet. Dessutom är parkeringsplatserna på Slussgatan otillgängliga tills arbetet är klart.

Cykel- och gångbana är delvis avstängd. Välj annan väg om möjligt.

Arbetet beräknas vara klart i slutet på vecka 25, förhoppningsvis innan midsommarafton. 

Vid akuta frågor

Göteborg Energi felanmälan: 031-62 62 62 (knappval 1)

Kontaktperson 

Björn Pettersson, underhållsingenjör Göteborg Energi
T: 031-62 66 64
E-post:

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus