GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Kartbild över området kring Gullbergs strandgata.
Fjärrvärme

Centrum - Gullbergs strandgata

Kartografin är tillgänglig under licensen CC BY-SA via OpenStreetMap

Reinvestering 

Med beräknad start tidigt 2023 kommer vi att gräva upp och ersätta de föråldrade fjärrvärmeledningarna som ligger under framförallt Gullbergs Strandgata. Projektet sträcker sig fram till slutet av 2024. 

Information om arbetet - trafikstörningar

Under perioden kommer framkomligheten i området påverkas, med enbart ett körfält öppet på Trollhättegatan och en längre sträcka av Gullbergs Strandsgata från Hisingsbron fram till Swedish Match.

Avbrott i värmeleveransen

Arbetet kommer att innebära ett par avbrott som varar i 24–36 timmar. Tidpunkterna för avbrotten kommer vi att avisera till berörda fastighetsägare cirka tre veckor i förväg. Vatten- och el-leveranserna påverkas inte av avbrotten.

Har ni verksamhet som är särskilt känslig för fjärrvärmeavbrott ber vi er kontakta vår projektledare snarast.

Berätta för dina hyresgäster

Eftersom det är dusom är vår kund berättar vi för dig om det planerade avbrottet. Du får i din tur ta ansvar för att dina eventuella hyresgäster hålls informerade om vad som sker. Till din hjälp har du en dokumentmall som du kan välja att dela ut, sätta upp i trappuppgången eller kanske skicka ut med e-post. Du hittar dokumentmallen och eventuellt uppdaterad information om arbetet på goteborgenergi.se/markarbeten.

Ansvarig för arbetet

Projektledare Göteborg Energi 

Christer, tel: 031-62 68 59

Vid akuta frågor

Göteborg Energi felanmälan: 031-62 62 62 (knappval 1)

 

icon-closechevron-disc-rightmenu