GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Kartbild över området kring Gullbergs strandgata.
Fjärrvärme

Centrum - Gullbergs strandgata

Kartografin är tillgänglig under licensen CC BY-SA via OpenStreetMap

Reinvestering 

Vi förbereder fjärrvärmenätet för de nya utmaningar som byggandet runt Hisingsbron innebär. Arbetet beräknas pågå från januari till och med september 2021. Under arbetet kommer vi behöva göra två större avbrott. Vi informerar fastighetsägarna i området när det närmar sig avbrott och de ansvarar för att föra vidare informationen till sina hyresgäster.

Information om arbetet - trafikstörningar

Under arbetet kommer framkomligheten för privat trafik på sträckan Gullbergs strandgata 2 - 8 vara obefintlig, välj annan färdväg. Buss 59 kommer delvis lägga om sin rutt på grund av arbetet.

Vid akuta frågor

Göteborg Energi felanmälan: 031-62 62 62 (knappval 1)

 

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus