GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Kartbild över Vasastan i Göteborg, med Bellmansgatan i mitten av bilden.
Elnät

Centrum - Bellmansgatan

Kartografin är tillgänglig under licensen CC BY-SA via OpenStreetMap

Reinvestering 

Med planerad schaktstart i början av november kommer vi att gräva upp och ersätta elnätsledningarna som ligger under trottoaren på Bellmansgatan 1–15. Ledningarna börjar bli föråldrade och att vi ersätter dem kommer att innebära större leveranstrygghet för er kunder.

Våra kollegor på fjärrvärmeavdelningen av Göteborg Energi har arbetat med samma gata under en period. På grund av att elnätsledningar och fjärrvärmeledningar måste ligga med ett visst avstånd till varandra har vi inte kunnat samordna insatserna, det hade bland annat medfört en ännu mer omfattande schaktyta. Nu kommer schakten efter fjärrvärmearbetet fyllas igen så att den ytan på nytt kan användas för gång- och biltrafik. 

Elnätsarbetet beräknar vi kommer att vara klart i december 2022. Under tiden kommer framkomligheten för fotgängare bli begränsad utmed fasaden till Bellmansgatan 1–15, men du kommer att kunna komma in och ut genom din port. Vi hoppas på din förståelse. 

Avbrott i elleveransen

Arbetet kommer att innebära ett kortare strömavbrott. Tidpunkten för avbrotten kommer vi att avisera till berörda kunder ungefär två veckor i förväg.

Ansvariga för arbetet

Projektledare - Göteborg Energi 
Joakim Persson
Tel: 031 -62 69 94

Entreprenör

Mark & Energibyggarna
Jacob Jaeger
E-post:

Vid akuta frågor

Göteborg Energi felanmälan: 031-62 62 62 (knappval 1)

Avbrottsinformation

Du vet väl om att du kan få avbrottsinformation till din mobil? Logga in med Bank-ID eller lösenord på Mina sidor och uppdatera dina kontaktuppgifter under Fjärrvärme - Kontaktuppgifter för avbrottsinformation.

 

 

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus