GÖTEBORG ENERGI-EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Tidigare vinnare

Historien bakom stipendiet

Stipendiet Tänk:Om hette ursprungligen Miljöfonden och startades 2009. Sedan dess har vi belönat mellan 8-10 stipendiater varje år och sammanlagt delat ut ca 4,8 miljoner kronor till 80 projekt. 2017 delades 861 000 kr ut till 10 projekt.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus