GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Tänk:Om - Stipendiet för hållbara idéer

Tänk:Om är stipendiet för idéer och projekt som bidrar till en mer hållbar vardag. Projektet är ett led i Göteborg Energis omfattande arbete med hållbarhet och miljöfrågor. 2019 delade vi ut totalt 800 000 kronor som fördelades mellan de olika stipendiaterna. Här kan du se årets vinnare.

Stipendiet startades 2009 och i år firar vi 10-års jubileum. Sedan starten har 86 projekt belönats och 5,9 miljoner kronor delats ut. 

Så här går processen att utse vinnare till;

  • 1. Vår jury väljer först ut ett eller fler projekt som tilldelas Juryns val, det vill säga ett stipendium.

  • 2. Därefter väljs ytterligare bidrag ut som går vidare till omröstningen Folkets röst. Där kan allmänheten rösta fram sina favoriter. 

  • 3. Vinnarna av Folkets röst belönas med stipendium.

Vilka idéer kan få Tänk:Om-stipendiet?

Hållbara idéer kan se ut på många olika sätt och komma från olika håll. Kanske är du en mjukvaruutvecklare med en smart app-idé som lär barn om hållbarhet? Kanske är du en konstnär som vill skapa en upplevelse kring energianvändning? Vem som helst kan söka. Låt inte dina eller era idéer fastna i byrålådan, förverkliga dem med hjälp av oss!

Ansökan

Ansökan

Skicka in din ansökan senast 15 september 2019.
Folkets röst

Folkets röst

I oktober startar Folkets röst där allmänheten röstar fram sina favoritbidrag.
Utdelning

Utdelning

Utdelning av stipendierna sker 8 november 2019.

Grundkriteriet är att alla idéer ska bidra till något av följande

  • Utveckling av ny teknik eller tjänst som bidrar till ett mer hållbart samhälle.
  • Effektivare energianvändning, ökad produktion från förnybara källor eller minskad användning av fossil energi.
  • Sprida kunskaper om hållbarhet och hållbar livsstil.

 

Årets jury

I juryn hittar du personer med bred erfarenhet inom flera olika områden. En hållbarhetschef, en hållbarhetsdriven VD, en doktor i Energi och Miljö och en VD med ingenjörsbakgrund. Tillsammans har de den tuffa uppgiften att välja ut vinnare av Tänk:Om-stipendiet.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-downchevron-up