GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Svalna

Tänk om vi genom ökad förståelse för vårt klimatavtryck kan ändra vårt konsumtionsbeteende! 

Juryns motivering: Världen står inför en stor utmaning för att begränsa uppvärmningen till max två grader. Flera åtgärder kommer att behövas och inte minst behöver vi människor ändra vårt konsumtionsbeteende. Svalna utvecklar Klimatvisionen, ett webbverktyg som ger användaren en förståelse för hur olika val påverkar och tydliggör kopplingen mellan plånbok och planet. Det ska vara enkelt att göra rätt och detta vill stipendiet stötta. 

Vill du läsa mer?

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus