GÖTEBORG ENERGI-EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Ansökan stipendiet Tänk:om

Här kan du ansöka om stipendiet som ger ekonomiskt stöd för din hållbara idé. Fyll i formuläret här så hör vi av oss till dig när ansökningsperioden är slut. Ansök senast 16 september 2018.

Kriterier och riktlinjer
Innan du skickar in din ansökan finns det några saker som är bra att du har koll på. Läs därför igenom våra kriterier och riktlinjer.

Kriterier
Tänk:Om stöjder projekt som ger ny kunskap om, eller sprider kunskap kring, utveckling mot hållbara energisystem.

Utbetalning kan ske till följande ändamål:

 • Bidrag till projekt som ska genomföras.

 • Stipendier som täcker extrakostnader (exempelvis för resor) vid uppsats- och examensarbeten som ska genomföras.

 • Stöd till den som informerar allmänheten om ämnen som ligger i linje med fondens syfte. 

Riktlinjer

 • Projekten omfattas inte av sekretess, detta med anledning av att Göteborg Energi vill förmedla den kunskap som uppnås inom de projekt som fonden premierar, till kunder och andra intressenter.

 • Juryn har rätt att bevilja delvis finansiering av projekt.

 • Bidrag ges inte till projekt som genomförs för att uppfylla lagkrav.

 • Stipendium ges inte till personer eller organisationer som är knutna till Göteborg Energi. Normal kund- eller leverantörsrelation utgör dock inget hinder.

 • Ansökan ska innehålla projektspecifikation, beskrivning av projektet, syfte, mål, tidplan samt kostnadskalkyl.

 • Det förutsätts att stipendiat inom sitt projekt följer lagen, har god etik & moral, samt agerar miljömässigt korrekt. 

 • De som mottagit medel ur fonden anmodas att lämna in en uppföljningsrapport efter det att projektet är klart. Syftet med detta är att dokumentera den kunskap som har förvärvats under projektet.

 • Göteborg Energi förbehåller sig rätten att i projektet för Tänk:Om informera om att stipendium givits till projektet.

 • Namnet Tänk:Om bör vara exponerat i projektet så att det framgår att projektet är sponsrat.

 • Juryn för Tänk:Om kan välja att stödja projekt som genomförs utomlands under förutsättning att dessa bidrar till ny kunskap som kan appliceras i Sverige.

 • Samtliga ansökningar görs via Göteborg Energis webb om inte särskilda skäl föreligger.

Sökande

Projektet

Har du tidigare fått ekonomiskt stöd av oss? Ange år och vilket projekt det gällde.
Har du/ni någon koppling till Göteborg Energi-koncernen som kan medföra jäv?

Projektbeskrivning

Fyll i en kort beskrivning av din idés syfte, tidplan och kostnadsbudget.
Vi vill gärna presentera ditt projekt på webben. Skriv en kort sammanfattning av ditt projekt på 300 tecken, inklusive blanksteg.
* För information om hur vi behandlar dina personuppgifter: Integritetspolicy
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-downchevron-up