GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

2018 års vinnare

Vår jury valde ut tre projekt som fick stipendiet Juryns val. Därefter valde de ut ytterligare sju bidrag som gick vidare till Folkets röst. Av de sju nominerade bidragen röstade allmänheten fram tre favoriter som tilldelades var sitt stipendium.

2018 års jury

I jurynsatt fyra personer med bred erfarenhet inom flera olika områden. En hållbarhetschef, en kommunikatör, en doktor i Energi och Miljö och en VD med ingenjörsbakgrund. Tillsammans hade de den tuffa uppgiften att välja ut vinnare av Tänk:Om-stipendiet bland alla skarpa bidrag som kommit in.

Läs mer?

Vill du veta mer om stipendiet Tänk:Om

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus