Solcellsparken i Säve

Nu bygger vi Sveriges största solcellspark

Du har väl inte missat att vi bygger Sveriges största solcellspark? På en åker i Säve läggs just nu 20 000 solpaneler som kommer ge en produktion på 5,5 GWh, vilket motsvarar hushållselen åt 1100 villor!

Vi vill göra hållbara val och vi hoppas du vill följa med oss på vår resa. Solcellsparken i Säve kommer spara 4 300 ton koldioxidutsläpp per år jämfört med el producerat från kolkraft och beräknas stå klar vintern 2018/2019. Solcellsparken är byggd med stöd från Naturskyddsföreningens investeringsfond.

Parken byggs på ett område intill Säve flygplats på ett 11 hektar stort område – vilket motsvarar lite mindre än 16 fotbollsplaner. Kartbilder från Google Maps.
En graf som visar intresset för solpaneler. Resultatet är: 100 personer, miljöskäl. 41, ekonomi. 19, teknikintresse. 8, lokala initiativ. 5, övrigt.

Vad är främsta anledningen till att du är intresserad av solceller och solenergi?

Den frågan ställde vi till dem som anmält intresse till vår park - och svaret på den frågan ser du i bilden här intill.
Gertrud Ingelman deltar i byggstarten för Sveriges största solcellspark.

Från medborgarförslag till solcellspark

Det var Gertrud Ingelmans engagemang i klimatfrågan som fick henne att skicka in medborgarförslaget om att bygga solcellsparker i Göteborg - en idé som vi fått förverkliga.
Solcellsparken i säve

Nu är bygget igång

Tisdagen den 11 september lades den första solcellspanelen symboliskt på plats på ett av de stora fälten ute vid Säve flygplats.
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus