GÖTEBORG ENERGI-EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Hållbart samarbete

I maj fylls Göteborg av tusentals löpare och besökare från hela landet. Vi träffade Sofie Fagerlund, hållbarhetsansvarig på Göteborgsvarvet vid mållinjen i Slottsskogsvallen och pratade om hur tävlingarna bidrar till en mer hållbar stad.

Hej Sofie! Du är hållbarhetsansvarig. Vad går ditt jobb ut på?

  • Det är min uppgift att se till så att Göteborgsvarvet lever upp till våra hållbarhetskrav. Det rör alltifrån återvinning av alla pappersmuggar som används under loppet till att premiera klimatsmarta transporter. Jag är också ute i skolor och pratar mat, miljö och källsortering med skolungdomar och uppmuntrar dem till att vara med i våra gratis löparskolor.

På vilka sätt är Göteborgsvarvet ett hållbart evenemang?

  • Det finns en hållbarhetsaspekt i alla moment kopplade till Göteborgsvarvet. Det handlar om alltifrån att skicka iväg våra bananskal för omvandling till biogas och att erbjuda gratis kollektivtrafik för alla löpare och funktionärer. Vi arbetar enligt miljöcertifieringen ISO 20121 och ställer höga krav på alla våra samarbetspartners men också på oss själva. Alla som jobbar på Göteborgsvarvet prioriterar klimatsmart resande, vegetarisk mat och hållbara produkter.

Vi vill bidra till en hälsosammare stad och få fler att upptäcka glädjen i att röra på sig och springa

Vad betyder Göteborgsvarvet för Göteborg och Sverige?

  • Utöver att det är enorm folkfest med musik och underhållning i hela staden gör Göteborgsvarvet också mycket för den sociala hållbarheten. Vi vill bidra till en hälsosammare stad och försöker därför få fler att upptäcka glädjen i att röra på sig och springa. Under åtta veckor på våren har vi löparskolor där elever på skolor utanför innerstan erbjuds gratis träning, en startplats i Lilla Varvet och busstransport till och från loppet. Alla som vill har också möjlighet att springa för välgörenhet eller att vara med i ’Uppvarvningen’, vilket ger organisationer som exempelvis Ung Cancer välbehövliga bidrag. Dessutom delar vi ut allt överskott från Göteborgsvarvet till idrottsföreningar i hela Sverige.

Hur ser samarbetet med Göteborg Energi ut? 

  • Göteborg Energi har varit partner till Göteborgsvarvet länge och förser hela evenemanget med förnybar el och har energistationer för löparna utsatta runt banan. De sätter också ut mobilladdare där publiken kan ladda sina mobiltelefoner och anordnar en särskild familjefest i Bältesspännarparken. Deras hållbarhetsarbete rimmar väl med vårt och därför fortsätter de att vara en självklar samarbetspartner.

Vad vill du att Göteborgsvarvet ska lämna för avtryck?

  • Jag tycker inte att man ska underskatta sin förmåga att påverka andra att göra hållbara val. Som inköpare av olika tjänster och produkter har vi stor möjlighet att påverka våra underleverantörer. Vi har exempelvis fått Chiquita att börja leverera ekologiska bananer till loppet, vilket inte erbjöds tidigare. De senaste två åren har vi vunnit två internationella priser (Green Meeting Industry Council och AIMS Green Award) för vårt hållbarhetsarbete. Jag hoppas att vi kan inspirera andra tävlingar runt om i Sverige att stärka upp sitt eget arbete och inse hur stora möjligheter vi alla faktiskt har till förändring.

 

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus