GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
1-2 december

På bara ett år har antalet laddstationer för elbilar vuxit explosionsartat i Göteborg. Samtidigt som staden förbereder sig inför fler eldrivna fordon växer industrin och antalet invånare. På årets elbilsmässa berättade David Hellström, Marknads och försäljningschef på Göteborg Energi, om vilka krav det här ställer på en robust energiförsörjning.

Över 9 000 besökare kom när nordens största elbilsmässa gick av stapeln den första helgen i december. Futuristiska förarlösa samåkningsbilar, retro(el)bilar, eldrivna cyklar, motorcyklar, leveransfordon och arbetsfordon av alla modeller fyllde upp mässhallen och lockade nyfikna testförare.
 
Göteborg Energi fanns såklart på plats som utställare och intog också talarscenen under mässans första dag som riktade sig till elbilsbranschen. Först ut var David Hellström som tillsammans med Maria Stenström, vd på Göteborgs stads parkering, pratade om elektrifieringen av Göteborg och vilka krav som ställs på energiförsörjningen när alltfler väljer att gå över till elbilar.Göteborg förtätas just nu i snabb takt, samtidigt som industrin växer. Med en mer elektrifierad stad minskar också trafikbullret, vilket skapar möjlighet att bygga en tätare stad. Samtidigt ställer utvecklingen höga krav på elnätkapaciteten.
 
– Göteborg har gått från att ha 40 elbilsladdare till 420 stycken på bara ett år. Idag har vi en laddplats per tionde elbil, och vi sätter kontinuerligt upp fler. Det är viktigt att vi tillsammans i staden håller en jämn takt och ser till att skapa förutsättningar för att antalet elbilar ska fortsätta öka i samma takt som de gjort de senaste åren, sa David Hellström.
 
Under våren har Göteborg Energi, tillsammans med Volvo, ABB, Sweco och Vattenfall, diskuterat elektrifieringen av transportsystemet, däribland inräknat kollektivtrafiken och distributionstrafiken. Tillsammans undersöker vi nu smarta energilösningar där vi kan dra nytta av varandras verksamheter och kunskaper.
 
–Till skillnad från i Malmö och Stockholm, har vi i Göteborg  fortfarande ledig kapacitet i elnäten, men stadsutveckling, industriutbyggnad och elektrifiering kräver mer kapacitet. År 2022 kommer Svenska Kraftnät ha byggt ut nätet och gjort det ännu mer kraftfullt och redo för en högre efterfrågan.
 
Maria Stenström från Göteborgs stads parkering framhöll att normalladdning hemma och under arbetstid kommer att kunna täcka 95% av laddbehovet bland elbilsägarna och att stadens snabbladdare lämpar sig bra för exempelvis taxibilar och lastbilar.
 
–Samtidigt sätter vi och Göteborg Energi upp laddare för olika typer av laddbehov runt om i hela staden, både snabb-, normal- och destinationsladdare. Där normalladdningen och viss destinationsladdning kommer att ske under tiden bilen står parkerad. Alla som vill ha elbil kommer att ha möjlighet att ladda sin elbil i Göteborg. Men det är viktigt att vi samtidigt funderar över hur våra körbeteenden förändras när vi byter drivmedel och hur den alltmer utbredda delningsekonomin kommer att spela in i människors beteenden, sa Maria Stenström.

Elbilsladdning

Ladda Smart & Ladda Enkelt

Läs mer om våra erbjudanden för elbilsladdning. Ladda Smart och Ladda Enkelt.
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus