GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

På söndag drar årets upplaga av Almedalsveckan igång igen och en delegation från Göteborg Energi finns på plats för att diskutera våra viktiga framtidsfrågor inom energiområdet.

​Även i år är vi en del av Göteborgs Stads arrangemang på den Västsvenska Arenan där vi ansvarar för seminariet "Hur mycket elintensiv verksamhet klarar det svenska elnätet?". Tillsammans med AB Volvo, Business Region Göteborg och Svenska kraftnät ställer vi oss frågan om vilka krav framtiden kommer att ställa på elnätet för att klara av fortsatt expansion och nyetableringar i Västsverige. Läs om Västsvenska Arenan i Almedalen.

PussEl

Tillsammans med Vattenfall, ABB, Sweco, AB Volvo och Volvo Cars arrangerar vi seminariet "PussEl – Vad behövs för att elektrifiera transportsystemet i Göteborg?" på Vattenfalls arena. Seminariet baseras på en gemensam studie om vad som krävs för att elektrifiera hela transportsystemet i Göteborgs stad till år 2030. Syftet med studien är bland annat att starta en informerad debatt om nyttor och kostnader samt behov av ytterligare styrmedel och politiskt ledarskap. Läs rapporten från PussEl.  

Rundabords-samtal

Ramboll arrangerar ett rundabords-samtal, där vi är inbjudna att delta och tillsammans med strategiska nyckelpersoner kommer att diskutera en av våra stora framtidsfrågor: "Hur vi tillsammans utvecklar ett motståndskraftigt samhälle". 

Precis som tidigare år är vi också tillsammans med våra branschkollegor i Energiföretagen Sverige med och arrangerar Energispektrum, samt ansvarar för Regional Energis mingelträff. Läs om Energiföretagen i Almedalen.

Göteborg Energis delegation i Almedalen

Årets Almedalsdelegation består av Alf Engqvist, David Hellström, Anna Svernlöv, Björn E Gustafsson, Lars Holmqvist, Håkan Thorbjörnsson och Anette Myrheim. Utöver att delta vi våra och andras arrangemang, kommer de att besöka seminarier och branschträffar för att bevaka våra prioriterade påverkansfrågor: intäktsreglering, Boverkets byggregler, synen på avfallsförbränning, styrmedel för biogas och kraftvärmens villkor.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus