GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Sädesfält

Vinden – en kraft att räkna med i höst

Hösten är här och med den kyligare och blåsigare dagar. I Göteborg Energis energimix finns vindkraften som en stadig pelare när vinden ligger på.

- Det blåser generellt mer på hösten, och en bra dag kan Sverige under vissa timmar få över 50 procent av energiproduktionen från vindkraft, säger Rebecca Palmgren, produktansvarig på Göteborg Energi.

Hon berättar även att just vindkraft generellt sett passar det svenska energibehovet väl, eftersom vi behöver mycket energi under höst och vinter. Det säger sig självt att det hade varit svårt att få Sverige att gå runt på enbart solkraft under den mörkare och kallare delen av året. Att vi kan få tillgång till så mycket bra vindkraft har självklart också att göra med att det finns vindkraftverk att tillgå. 

- Det byggs mycket i hela landet och man planerar för flertalet verk fram till 2024. Dessutom bygger man idag anläggningar med mycket bättre tekniska förutsättningar än vad man hade för 15 år sedan. Det behövs färre vindkraftverk för att nå den produktion vi vill ha. 

I Västra Götaland tillkommer 59 vindkraftverk under perioden 2022–2024, enligt Svensk Vindenergi. Flera av dessa har redan byggts och är snart redo för produktion. 

- Så mycket som ca 1/3 av vår totala energiproduktion i Sverige spås vara vindkraft 2024, säger Rebecca Palmgren.

Alla dessa verk behöver dock driftas och skötas, och till det behövs tekniker. Det finns en risk att brist på kvalificerad personal kan komma att både försena byggnation och driftsättning av nya vindkraftparker.

- Det ställer till det en smula när vi nu står inför en kraftig utbyggnad i hela landet. Vi klarar naturligtvis energiförsörjningen ändå, men all tillkommande elproduktion som kan hjälpa till nu när elpriserna är höga är välkommet. Vi hoppas att fler produktionsanläggningar kommer i gång så snart som möjligt i södra Sverige.

Och slutligen, hur är det egentligen med vinden? Vad är optimal vind och kan det blåsa för mycket? 

Ett vindkraftverk producerar när det blåser någonstans mellan 4–25 sekundmeter. Optimal vind är runt 10–12 sekundmeter, och även om det blåser lite mer än så blir inte produktionen högre. När man når över 25 sekundmeter är det så hård vind att man faktiskt stänger ner, då finns risk för slitage. Men det är väldigt sällan det är så, säger Rebecca Palmgren.

Utbyggnadstakten för vindkraftverk är hög i Sverige. I slutet av 2024 väntas kapaciteten för vindkraft ligga på 18 000 MW, och produktionen för ett år kommer kunna nå 52 TWh.

Siffrorna gör att vindkraft i så fall blir den andra största energikällan i Sverige.

icon-closechevron-disc-rightmenu