GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Vi ger tillbaka 329 miljoner kronor till staden

Förra året gjorde vi stora satsningar inom förnybar energi, laddning och förbättrad kundservice. Tack vare ett gott resultat kan vi nu också ge 329 miljoner kronor tillbaka till stadens olika verksamheter. 

2018 var ett bra år. Som göteborgarnas eget energibolag nådde vi ett resultat på 659 miljoner kronor, vilket är 19 miljoner mer än året innan. Det var också året vi invigde Sveriges största solcellspark* Nya Solevi vid Säve flygplats. Vid full drift kommer parken att kunna leverera förnybar el som motsvarar hushållselen för 1 100 villor under ett år. Vi har också satt upp 500 publika laddplatser för elbilar tillsammans med Parkering Göteborg och lanserat en helt ny webbplats med smarta funktioner som underlättar kommunikationen med våra kunder.

-  Vi har även under året som gått behållit vår höga leveranssäkerhet och i den nationella jämförelsen Nils Holgersson-rapporten  våra låga priser på fjärrvärme och elnät. Ett viktigt beslut under året var också att avsluta GoBiGas-projektet som under en längre tid har påverkat vår ekonomi negativt, säger Alf Engqvist, VD på Göteborg Energi.

Senast år 2030 ska all fjärrvärme komma från återvunna eller förnybara energikällor. För att nå detta mål har vi också påbörjat bygget av en ackumulatortank i anslutning till Rya Kraftvärmeverk. Ackumulatortanken ska kunna lagra värme och göra oss mindre beroende av fossila bränslen under tidpunkter då efterfrågan på värme är som högst.

- Jag vill att Göteborg ska vara en stark förebild för hur en växande stad kan utvecklas hållbart och där har Göteborg Energi en viktig roll att spela. Efter att ha genomfört ett effektiviseringsarbete för att minska våra kostnader är vi nu ännu bättre rustade för framtiden och de utmaningar som stadsutvecklingen i Göteborg innebär, säger Alf Engqvist, VD på Göteborg Energi.

* 13 juni 2019 invigdes en solcellspark i Sjöbo som täcker ett område motsvarande 17 fotbollsplaner, något större än Nya Solevi. Göteborg Energi gratulerar skåneborna och är fortfarande lika stolta över att ha byggt en av Sveriges största solcellsparker.

Under 2018 investerade vi totalt 901 mkr, varav 488 mkr gjordes i nyinvesteringar och 412 mkr i reinvesteringar. Investeringar gjordes framförallt i fjärrvärmeanläggningar och elnät men också i solenergi. Efter att alla finansiella poster dragits bort kan 329 mkr ges tillbaka till Göteborgs stads olika verksamheter.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus