GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Färgglad makeover för Rosenlundsverket

Göteborgs gamla kraftvärmeverk vid Rosenlund pryds numera av djungel och färgsprakande fåglar. Konstverket är en del av projektet Sätt färg på Göteborg som skapar sysselsättning åt hundratals arbetslösa ungdomar.

Muralmålningar, färgglada tunnlar, papperskorgar, vimplar och banderoller kommer de närmsta tre åren att växa fram längs den 21 kilometer cykelbanan från Blå Stället i Angered till Röda Sten i Klippan. 

Sätt färg på Göteborg är ett konstprojekt som initierats i flera städer av bransch- och arbetsgivarorganisationen Måleriföretagen i Sverige för att få fler ungdomar att söka sig till måleriyrket. I Göteborg kommer projektet att pågå fram till stadens 400-års jubileum 2021 och förväntas under denna tid sätta hundratals ungdomar i sysselsättning, samtidigt som många av dem introduceras för måleriyrket. Målet är konstprojektet även ska främja integrationen mellan stadsdelarna.

Runt 400 konstbidrag har deltagit i den internationella tävlingen Gothenburg Art 21 och konstverket vid Rosenlund är det fjärde av tolv vinnande bidrag. Konstnären bakom verket heter Rafel Alencars och har målats upp av Elin, Elin och Jennifer som genom projektet utbildar sig till byggnadsmålare. 

 - Som göteborgarnas eget energibolag är en del av vårt uppdrag att vara med och minska klyftorna i staden. I det här projektet kan vi göra det samtidigt som vi erbjuder göteborgarna en spännande konstupplevelse i det offentliga rummet, säger Anette Myrheim, kommunikationsdirektör på Göteborg Energi.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnify