GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Fossilfri fjärrvärme år 2025

Värmande tank byggs för att nå fossilfri fjärrvärme

Senast år 2025 ska Göteborg Energi fasa ut alla fossila bränslen ur fjärrvärmesystemet. För att nå målet bygger vi därför nu en ackumulatortank på Hisingen som kommer att fungera som en stor värmande termos för staden.

– När efterfrågan på värme är lägre så lagrar vi värme i tanken. Denna värme används sedan när efterfrågan är högre, vilket gör att vi inte behöver använda fossila spetsanläggningar i lika hög grad. Ackumulatortanken skapar också en stabilitet i fjärrvärmesystemet vilket minskar risken för störningar i våra leveranser till kunderna, säger Anna Svernlöv, produktionsdirektör på Göteborg Energi.

Tanken kommer att bli 60 meter hög, ha en diameter på 23 meter, byggs i anslutning till Rya kraftvärmeverk och planeras vara drift i november 2020. Totalt handlar det om en investering på 150 miljoner kronor.

– Förutom miljömässiga fördelar och säkrare drift räknar vi också med att ackumulatortanken ger positiva ekonomiska effekter där de rörliga kostnaderna för värmeproduktion minskar, säger Anna Svernlöv.

Se vår intervju med Michael Ryding, projektledare för ackumulatortanken.
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnify