GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Varför var elpriset så högt i somras?

Sommaren 2018 går till historien som den varmaste på många år. På grund av det ovanligt torra vädret sköt elpriset i höjden. Vår elprisexpert Patrik Åberg förklarar varför.

Det har ju varit fantastiskt väder, varför har elpriserna gått upp?
- Den nästintill obefintliga nederbörden gjorde att vattenkraftsproducenterna inte alls kunde producera så mycket energi från vatten som de normalt sett gör. En vanlig sommar är det Norden som exporterar energi till övriga kontinenten. I år har vi istället fått importera energi från andra länder. De torra månaderna skapade alltså ett kraftigt hydrologiskt underskott (vattenunderskott). Samtidigt blåste det väldigt lite, vilket gjorde att bidraget från vindkraften också var lågt. 

Borde vi inte ha producerat en massa solkraft?
- Den starka solen bidrog visserligen till en del solenergi, men i Sverige står solkraften fortfarande för en väldigt liten del av landets totala energiproduktion. I Tyskland är solkraften mer utbredd och där har man under sommaren kunnat producera mycket solenergi. 

Vad är optimalt väder då - sett ur ett elperspektiv?
- Sett ur konsumentperspektiv så är det bästa vädret, om det man är ute efter är låga elpriser, extremt mycket nederbörd och vind. Busväder helt enkelt.

Patrik Åberg

Patrik Åberg

Ålder: 43 år
Arbetar med: Portföljförvaltare Finansiell handel
Har jobbat på Göteborg Energi: Sedan 2014
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnify