GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Personer ser på elpriset på en dataskärm
Höst 2021

Troligen fortsatt höga elpriser i höst

Publicerad oktober 2021

Torka, stiltje och sommarstängda kärnkraftverk innebar framför allt i södra Sverige ovanligt höga elpriser.

— Vi ser ingenting som direkt förändrar läget framöver så jag skulle föreslå bundet elpris i vinter, säger Johan Rosander, senior portföljförvaltare, Göteborg Energi.

Den generella lägesbilden i Sverige är att elen produceras i främst norra Sverige och till största delen konsumeras i söder. Eftersom det är besvärligt att transportera elkraft (på grund av att dagens elledningar saknar tillräcklig kapacitet) är den dyrare i söder än i norr.

En sommar som i år samverkade en mängd faktorer som gjorde att priset i framför allt södra Sverige steg i höjden.

— Det varken blåste eller regnade särskilt mycket under sommaren i Norden. Samtidigt har vi de lägsta lagertalen på gas och kol på flera år på kontinenten - när det gäller gas bland annat därför att Ryssland har exporterat betydligt mindre än vanligt till Europa - vilket innebär rekordhöga elpriser där, säger Johan Rosander. 

— Tidigare har kärnkraften fungerat som en slags krockkudde och kunnat täcka upp för mer svårberäkneliga energislag som vind och vatten, men vi har på senare år successivt minskat andelen kärnkraft i Sverige. Dessutom har vissa kärnkraftverk periodvis varit stängda för underhåll. När alla dessa faktorer samverkar stiger priserna och lösningen blir att importera el från exempelvis Tyskland, Polen eller Holland.

Om man tar sommaren som utgångspunkt, med den låga efterfrågan på el vi trots allt har i Sverige sommartid, och blickar framåt, hur ser elpriset ut då?

— När vi nu går in i hösten sker det med ett hydrologiskt underskott på 25-26 TWh jämfört med ett normalår. Det innebär att utbudsituationen i Norden ser lite problematisk ut inför vintern. Situationen kan räddas om vi får en mild och blöt vinter i år igen. Men om vi istället får det kallare än normalt kommer vi att få se skenande elpriser, säger Johan.
Som med så mycket annat hänger vi ihop med övriga världen. Storbritannien har idag Europas högsta elpriser och med den nya North Sea Link, världens längsta undervattensförbindelse för elöverföring, från Norge till England blir det möjligt för dem att köpa elkraft från Norge. Vårt grannland kommer att sälja till den som betalar bäst vilket förändrar branschen och sannolikt höjer systempriset i Norden.

Logga in på Mina sidor

Som kund hos Göteborg Energi kan du hålla dig ständigt uppdaterad på din användning av energi och samtidigt få en bra överblick över dina avtal och fakturor. 

Privatkunder kan välja mellan att skapa upp användarnamn och lösenord eller logga in med bank-id. Du som är företagskund loggar in med användarnamn och lösenord. 

Stadsutveckling

Stadsutveckling - en eleffektutmaning

Den stora urbaniseringstrenden, elektrifieringen av fordonsflottan samt en industri i tillväxt höjer efterfrågan på eleffekt i Göteborg.
Utsikt över Göteborg

Kan vi få elbrist i Sverige?

Trots att Sverige exporterar mer el än vad vi importerar hotas vi av elbrist, vad beror det på?
icon-closechevron-disc-rightmenu