GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Sävenäs kraftvärmeverk blir upplyst skog på natten

Den walesiska konstnären Jessica Lloyd-Jones fick uppdraget att skapa ett konstverk i form av en stor ljusprojektion på Sävenäsverket, väl synligt för göteborgarna. Nu har konstverket ”Forest Fuel” avtäckts i samband med att Sävenäs nya entrébyggnad har invigts.

Konstnären Jessica Lloyd-Jones har inspirerats av skogens kretslopp och dess centrala betydelse för uppvärmningen av Göteborg. Från träflis, till värme och slutligen askans återförande till skogen.

– Jag ville skapa ett konstverk som kommunicerar skogens roll och betydelse för att upprätthålla Göteborgs energibehov. Jag blev fascinerad över att askan från förbränningen av träflisen förs tillbaka till skogen för att återföra de näringsämnen som är nödvändiga för återplantering och återväxt av ny skog. Det representerar en unik cykel för förnybar energi, säger konstnären Jessica Lloyd-Jones.

Ljuskonstverket "Forest Fuel". Foto: Jeanette Larsson

– Vi ville att konstverket skulle kunna ses av många i staden och inte stängas in bakom grindar och staket och bara vara tillgängligt för några få. Här får vi också tillfälle att illustrera vad vi faktiskt gör inne på Sävenäsverket, att vi förser göteborgarna med värme från den förnybara källa som bränsle från skogen är, säger Anette Myrheim, kommunikationsdirektör, Göteborg Energi.

Konstverket ”Forest Fuel” är finansierat inom ramen för den så kallade enprocentsregeln, där alla bolagoch förvaltningar i Göteborgs Stad är ålagda att avsätta en procent av den totala budgeten för ny- eller ombyggnadsprojekt till konst.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnify