GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Läser iPad i soffa
HSB Living Lab

Ny app hjälper boende att styra sin energianvändning

Boende i testarenan HSB Living Lab på Chalmers testar just nu en helt ny app som skapar medvetenhet kring deras energianvändning. Målet är förändrade energivanor, minskade effekttoppar och långsiktiga vinster för miljön.

Inne på Chalmersområdet reser sig en annorlunda fyravåningsbyggnad. För två år sedan flyttade studenter och gästforskare in i husets 29 lägenheter för att delta i ett världsunikt forskningsprojekt. Huset – HSB Living Lab – fungerar som ett levande laboratorium där forskare testar innovationer inom bland annat teknik, energi, beteendevetenskap och arkitektur med hjälp av de boende.

En sådan innovation är appen Ero som gör det möjligt för de boende att planera vilka energikällor de vill använda, exempelvis vind- eller vattenkraft, och se hur tillgången ser ut vid utvalda tidpunkter.

Ero tipsar när det kan vara smart att exempelvis använda hushållsapparater eller varmvatten utifrån vilka energikällor användaren själv föredrar

Sara Renström, doktorand på Chalmers

Appen hämtar prognoser från energinäten och berättar för användarna när det är läge att exempelvis duscha eller ladda sin mobil, och när de bör undvika att belasta systemet då det krävs mycket fossila bränslen i el- eller fjärrvärmesystemet. Energileverantörerna får dessutom prognoser om förbrukningsdata när appen används.

Syftet med appen är att göra de boende mer engagerade i sin energianvändning och att bidra till förändrade energivanor. I takt med att efterfrågan på el ökar växer också den effektutmaning som stora delar av Sverige står inför.

-  I det framtida energisystemet kan det vara till stor nytta med medvetna och engagerade slutanvändare av energi. De kan hjälpa till att minska effekttoppar och miljöpåverkan genom sina beteendeval, och vi ser Ero-appen som ett bra sätt att prova dessa möjligheter, säger Ulf Hagman, utvecklingschef på Göteborg Energi.

HSB Living Lab

Kort om HSB Living Lab

HSB Living Labs lägenheter är utrustade med mätstationer och sensorer och byggnadens väggar, fasader och inredning utvecklas allteftersom forskningen fortskrider. HSB Living Lab är ett samarbete mellan näringsliv, stad och akademi. Göteborg Energi är en av HSB Living Labs tolv samarbetspartners och delfinansierar projektet med appen Ero.
icon-closechevron-disc-rightmenu