GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Mathivation bygger på att elever lär andra elever, dels genom timanställda utbildare som själva är studenter men också genom att högstadieeleverna i sin tur lär andra elever.

Matte och motivation i skön kombination

För att lösa framtidens energiutmaningar behövs det grymma ingenjörer. Därför samarbetar vi med Mathivation som genom elevlett lärande motiverar, utmanar och engagerar elever i matematik och programmering.

Mathivation grundades av studenter på Chalmers och Göteborgs Universitet och är en icke-vinstdrivande verksamhet som sedan 2012 är en del av Västsvenska Handelskammaren.

– Våra medlemsföretag har ett stort behov av ingenjörer men idag väljer många unga bort de naturvetenskapliga ämnena. Matematik är ett ämne som många tycker är jobbigt och svårt. Vi vill stärka intresset för matte och programmering, säger Ida Trangsrud, projektledare för Mathivation. 

Mathivation är ett komplement till den ordinarie skolverksamheten. Tanken är inte att det ska vara en läxhjälp utan ge eleverna verktygen för att själva vilja bli bättre.

Vi vill vi stärka intresset för matte och programmering.

Ida Trangsrud, projektledare för Mathivation.

Elever inspirerar elever

Mathivation bygger på att elever lär andra elever, dels genom timanställda utbildare som själva är studenter men också genom att högstadieeleverna i sin tur lär andra elever. Idag är 11 kommuner och 17 skolor anslutna till Mathivation som har drygt 50 timanställda utbildare i åldrarna 16–24 år.

– När en gymnasieelev, som själv gått på skolan, kommer tillbaka och föreläser blir det en helt annan grej. De blir naturliga förebilder som pratar samma språk som eleverna, säger Ida.

– Alexander Samuelsson läser teknisk matematik på Chalmers och har jobbat som utbildare hos Mathivation i cirka två år. Han lär ut matte och programmering i Göteborgsområdet där Mathivation jobbar med Skälltorpsskolan, Fiskebäcksskolan och Gamlestadsskolan.

Det är inte så länge sedan jag själv satt och kämpade med nationella proven. Jag kan relatera till eleverna och det är en fantastisk känsla när eleverna säger att de haft superkul och frågar när nästa gång blir, berättar Alexander.

Ida Trangsrud, projektledare för Mathivation.

Inkörsport till näringslivet

Mathivation är en del av Västsvenska Handelskammarens kompetensförsörjningsarbete där man vill ge högstadieeleverna en första viktig kontakt med näringslivet. 

– Ibland håller vi lektioner ute hos de företag vi samarbetar med. Det är ett bra sätt att visa eleverna hur en resa från högstadieelev till anställd på företaget kan se ut, säger Ida.

Just nu samarbetar Göteborg Energi med Mathivation för att ta fram ett lektionsupplägg som handlar om att konstruera en värmepanna i ett fjärrvärmesystem. 

– Vår förhoppning är att kunna bidra till ett programmeringsintresse hos eleverna. Extra roligt skulle det vara att väcka ett intresse för programmering inom industrin som annars gärna kommer lite i skymundan, säger Sofia Holmblad som är automationsingenjör på Göteborg Energi.

Alexander Samuelsson läser teknisk matematik på Chalmers och har jobbat som utbildare hos Mathivation i cirka två år.

Så ett frö 

Mathivation handlar inte bara om matte, eleverna övar också på att tala inför klassen och inte minst att ”Inte fatta”.

– Om du bara gör saker du fattar blir du inte bättre. När du gör något nytt fattar du oftast inte direkt men det är också då du utvecklas, säger Alexander.

I projektet ”Så ett frö” har eleverna på Skälltorpsskolan utmanats i problemlösning genom att bygga och programmera ett självförsörjande växthus. Eleverna lär sig samtidigt om ekologi och hållbar utveckling och kan sedan odla egna grödor på skolan. 

– Mathivation erbjuder utveckling i så många led. Vi började med två grundläggande lektioner i programmering där alla i årskurs 7 deltog. Elva stycken ville fortsätta och har fördjupat sig inom programmering med slutmålet att bygga det här växthuset. När vi sedan frågade hur många av dem som ville vara med och lära nästa grupp så svarade alla ja, säger Alexander.

Vill du veta mer om Mathivation eller ta del av deras pedagogiska material finns det här.

icon-closechevron-disc-rightmenu