GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Ljus på mörka platser

Nu tar vi nästa steg i att lysa upp mörka platser! Ett återkommande önskemål från Göteborgarna är att få mer ljus på mörka platser. Gång- och cykeltunnlar är viktiga för att vi ska kunna röra oss fritt, men som många undviker för att det inte känns tryggt.

Se filmen om projektet

I december förra året ljussattes gångtunneln under Briljantgatan i Tynnered för att skapa en så öppen och välkomnande känsla som möjligt. Den dekorerades med gröna växter och med konst från integrationsprojektet Mosaikfabriken, för att göra det till en härlig upplevelse snarare än en otrygg plats att undvika. Nu är det dags att ta nästa steg. Vi har gått samman med Gothenburg Green World och Trygg vacker stad för att belysa fyra mörka tunnlar runt om i Göteborg.

Konst från integrationsprojektet Mosaikfabriken

Den 16 augusti 2017 invigdes ytterligare två tunnlar, den ena på Länkharvsgatan under Titteridamsvägen, Angered och den andra på Södra Fjädermolnsgatan i Biskopsgården. Den fjärde tunneln, Smedmästare Karlssons gångväg under Ullevigatan i Gårda, invigdes december 2017.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnify