GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Lights in Biskopsgården

Fram till 30/11, 2018, pågår ljusfestivalen Lights in Biskopsgården - vilket är ett arrangemang som vi är stolt samarbetspartner till.

Syftet med Lights in Biskopsgården är att få både Göteborgare och boende i Biskopsgården att upptäcka stadsdelen på ett nytt sätt. De 6 konstverken som man kan hitta utmed en slinga från Friskväderstorget till Svarte Mosse bygger på workshops och diskussioner med boende i området i alla åldrar.

Ni som vill besöka ljusfestivalen kan läsa mer på arrangemangets hemsida.

Sen hoppas jag även att de som bor i resten av staden, som inte har varit i Biskopsgården [...] kommer hit och får se vårt fina område.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnify