GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Götene Solcellspark Foto: Monika Manowska
Producent

Lennart har en egen solcellspark

I Götene kommun ligger en av Sveriges största privatbyggda solcellsparker. Ett engagemang för klimatet och viljan att bidra till energiomställningen fick Lennart Blomgren att i höstas ta steget till att bli solelsproducent.

På en yta om drygt 1 hektar blickar 2 268 solcellspaneler upp mot en nästan klarblå himmel. Solljuset speglas i panelernas blanka yta och en kraftig vind fattar tag i rotorbladen på det närliggande vindkraftverket. Väderförhållandena kunde inte ha varit bättre för en vind- och solelsproducent.
Lennart Blomgren är en veteran på området. Han var en av de första privatpersonerna i Sverige som satte upp ett vindkraftverk, redan år 1989. Sedan dess har vindkraften byggts ut i flera omgångar på gården utanför Götene, och i höstas tog Lennart steget till att även bli solelsproducent. 

– Jag är väldigt intresserad av energifrågor och vill fortsätta att investera i förnybar energiproduktion. Ska vi komma någon vart med klimatomställningen så måste vi göra något, inte bara prata, säger Lennart Blomgren. 

Till yrket är han veterinär, men engagemanget i energifrågor märks tydligt i hans cv. Lennart Blomgren har bland annat varit ordförande i Svensk Vindkraftförening och har startat flera bolag som investerat i vindkraft. 

- Ska vi komma någon vart med klimatomställningen så måste vi göra något, inte bara prata.

Lennart Blomgren, Solelsproducent i Götene

Parken beräknas generera 650 000 kWh per år.

Sedan en tid tillbaka säljer han vind-el till Göteborg Energi och han berättar att det var under ett informationsmöte på Göteborg Energi som han hösten 2018 blev inspirerad till att börja producera solel. Tack vare att vindkraftverken på Lennarts gård redan var anslutna till elnätet fanns mycket av den nödvändiga infrastrukturen redan på plats. Och när beslutet var fattat gick det fort. Solcellspanelerna monterades under ett par veckor under senhösten 2019. Parken, som är belägen ute på en åker på Lennart Blomgrens mark, beräknas generera 650 000 kWh per år. Planen framöver är att hyra ut solcellspaneler till elkonsumenter.

– I dag finns det många industrier som vill vara med i den här utvecklingen men som kanske inte själva har mark att bygga solcellspaneler på, säger Lennart Blomgren. Även privatkunder som bor i lägenhet och själva inte har möjlighet att skaffa solcellspaneler, kan vara en potentiell kundgrupp, tror han. Ett sådant samarbete innebär att kunden tecknar ett avtal med Lennart och elbolaget, ofta med en bindningstid på mellan 1–5 år, med en fast månadskostnad. Samtidigt producerar kunden el till energibolaget och mot slutet av året får kunden tillbaka värdet av den el som parken har producerat. 

– Ofta hyr man upp till 80 procent av sin beräknade förbrukning, säger Lennart Blomgren. 

Men än är det för tidigt att börja hyra ut solcellspanelerna. Den milda vintern, med kraftig nederbörd som fyllt på vatten i magasinen och en stark vind som gynnat vindkraftproduktionen, har lett till rekordlåga elpriser den här vintern. Det har gjort det mindre förmånligt för en elproducent att teckna fastprisavtal. Lennarts solel säljs i nuläget därför enbart till Göteborg Energi. En utmaning med solel är att produktionen endast kan ske på dagen. Men Lennart Blomgren har i nuläget inga planer på att försöka lagra den el han producerar. 

– Jag har tittat på detta men det är inte aktuellt nu, det lönar sig helt enkelt inte för en privatperson med den teknik som finns i dag, säger han. Förhoppningen är att börja uthyrningen av solcellerna från och med början av nästa år. 

Producera egen el

Ni som producerar egen el i någon form, oavsett om det handlar om sol-, vind- eller vattenenergi, kan sälja el till oss.

icon-closechevron-disc-rightmenu