GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Första spadtaget

Slutkrånglat – nu kan du ladda och parkera med samma app

Publicerat april 2023

Göteborg Energi och Parkering Göteborg samarbetar för att förenkla tillvaron för elbilsförare. Det krävs inte längre olika appar för att starta och stoppa laddning och parkering.
– Att vi gör detta beror främst på att våra kunder efterfrågat det, säger Carolina Brännström, produktansvarig laddning, på Göteborg Energi.

Överenskommelsen innebär att Parkering Göteborg tar över betallösningen och prissättningen för parkeringsplatsernas normalladdare, upp till 22 kW, medan Göteborg Energi behåller snabbladdarna, 50 kW och över, med nuvarande lösning. Parkering och normalladdning förs ihop så att man har möjlighet att starta båda samtidigt i samma app. 

– Vi har länge fått höra att det varit krångligt med många olika appar för laddning och parkering. En elbilskund berättade för mig att för att kunna parkera och ladda i hela Göteborg hade han ett 30-tal appar 

Enligt Carolina Brännström har förändringen efterfrågats under en längre tid. Faktum är att diskussionen började redan 2017 men att man vid tidpunkten inte riktigt var mogen att ta steget. Migreringen startade i februari och kommer att vara fullt utrullad i maj. Ett skäl till att migreringen genomförs under en längre tid är att säkerställa kvaliteten och stabiliteten.

– Vi migrerar en parkeringsyta, som exempelvis kan omfatta tolv laddpunkter, i taget. Totalt handlar det om dryga 850 laddpunkter, även kallade uttag.

Carolina Brännström, produktansvarig laddning på Göteborg Energi.

Göteborg Energi ser en stor vinning med att normalladdningen övergår i Parkering Göteborgs regi.

– För att kunna ladda måste du parkera. Vi ser en stor koppling mellan parkering och normalladdning eftersom du för det mesta står parkerad längre stunder. Parkering Göteborg har större möjligheter att ta fram attraktiva erbjudanden för kunderna att ladda mer hållbart, exempelvis på tider då det är låg beläggning på laddarna. 

Johan Olofsson är affärsutvecklare på Parkering Göteborg. Han svarar ”fantastiskt bra” på frågan om hur samarbetet med Göteborg Energi fungerar.

– Laddning är en ung produkt för både oss och hela samhället. Det handlar om ett nytt bränsle och då behöver man ha täta och prestigelösa samtal mellan systerbolagen. Vi ser en stor vinning, Parkering Göteborg är den konstellation som är bäst i kommunen på mikrobetalningar och det här är starkt efterfrågat av kunderna.

Johan Olofsson, affärsutvecklare Parkering Göteborg

I samband med att Göteborg Energi lämnar över betallösningen för normalladdning kommer man lägga stort fokus på att snabbladdarna håller en högre tillgänglighet. 

– I dag fungerar inte alla som de ska och vi har behövt stänga ned ett flertal som nått sin tekniska livslängd. Det går heller inte att få tag i reservdelar eller tillräcklig support. Under året kommer vi att utföra flera reinvesteringar, och utöka en del av platserna både när det gäller effekt och antal laddpunkter, avslutar Carolina Brännström.

icon-closechevron-disc-rightmenu