GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Key2Future

I vårt projekt Key2Future är ungdomar från Västra Hisingen Basket digitala mentorer till cheferna på Göteborg Energi. Tanken är enkel - att mötas och lära av varandra. Efter förra årets pilotprojekt har vi  skalat upp samarbetet så fler ungdomar och chefer får möjlighet att delta.

En summering av projektet i filmformat.
Ett gäng från Key2Future sitter och diskuterar.
I Key2Future, som är ett pilotprojekt har sex ungdomar och sex chefer från Göteborg Energis koncernledning parats ihop. Under våren och sommaren träffas mentorer och adepter fem gånger för att lära känna varandra och utbyta erfarenheter.

– Nu kör vi igång andra omgången av Key2Future. Fokus för mötena är personlig utveckling. Men samarbetet är också ett sätt att konkret jobba för minskade klyftor och ett mer jämlikt Göteborg. Vi är varandras nycklar till framtiden, säger Anette Myrheim.

"Tillsammans vill vi öka inkluderingen i Göteborg och bygga broar."

Ali Tabrizi, sportchef för Västra Hisingen Basket.
Två män sitter och studerar ett dokument - en av dem är en ung deltagare från Key2Future och den andra representerar Göteborg energi.
– Vi satsar på Key2Future tillsammans med Göteborg Energi för att leverera på löftet om samhällsansvar. Tillsammans vill vi öka inkluderingen i Göteborg och bygga broar, säger Ali Tabrizi, sportchef för Västra Hisingen Basket.

– Fokus för mötena är digitalisering i praktiken. Mentorerna får möta oss ”digitala dinosaurier” och inspirera oss att tänka nytt. Men samarbetet är också ett sätt att konkret jobba för minskade klyftor och ett mer jämlikt Göteborg. Vi är varandras nycklar till framtiden, säger Anette Myrheim.

Pilotprojektet pågår fram till september och tanken är sedan att skala upp samarbetet så fler ungdomar och chefer får möjlighet att delta.
Se intervjun med Ramza, projektledare för Key2Future.
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus