GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Solenergi

Har ni rätt förutsättningar för att producera solel?

Har ni funderat på att installera solceller? Lysande idé! Men hur ska du kunna veta om er byggnad lämpar sig för att producera solel och om det är en bra investering? Lugn, vi guidar dig! 

Den kostnad man ska räkna med är främst installationen, sedan sitter solcellsanläggningen där i över 25 år. Solceller är princip underhållsfria, tysta och elen konsumeras nära där den produceras. Vid rätt förutsättningar är det helt klart en bra investering.  Men vad är rätt förutsättningar?

Vilken är er drivkraft för att sätta upp solceller

Vilken fördel väger tyngst?

För att kunna ta reda på om solceller är ett bra val för ert företag måste ni först fundera på vilken er drivkraft är. Är det ekonomin eller miljöaspekten som väger tyngst?
Ta reda på hur mycket solel ni kommer kunna få ut från ert tak, hur er elförbrukning ser ut och vad det kommer att kosta att installera solcellerna.
Vår solkarta hjälper dig se solläget

Hur mycket sol får ditt tak?

I Sverige har vi bra solförhållanden, men innan man bestämmer sig för solceller är det viktigt att titta på om det finns något som skuggar taket. Nu eller i framtiden.
Fundera på hur omgivningen kan komma att förändras framåt i tid. Finns det planer på att bygga någon byggnad eller annat som kan komma att skugga ditt tak? Ta en titt på Google maps för att se hur väl din fastighet lämpar sig för att producera solel.
Tak som lutar passar bäst för solceller

Takets förutsättningar

Ett lutande tak passar bäst för att solcellerna ska kunna fånga upp så mycket sol som möjligt. 30–40 graders lutning mot söder är optimalt men även om det är ett flackare tak brukar det funka fint. På platta tak sätter man solcellerna på stativ för att få till vinkeln.
Hur är takets skick? Om taket har några år på nacken kan det vara bra att fundera på om ni behöva renovera det innan solcellsinstallationen. De flesta tak klarar solpanelernas vikt men vissa industribyggnader kan ha en takkonstruktion med sämre bärighet. Fråga om solcellsleverantören kan hjälpa er att undersöka det.
Solceller producerar främst på dagtid

När förbrukar ni mest el?

Solceller producerar främst på dagtid och under sommarhalvåret. För de flesta företag och föreningar är det mest lönsamt att själva använda den el som produceras. Företag är ofta igång på dagtid och kan ta vara på den energi som produceras under dagen. Hemma eller i andra typer av verksamheter kanske den största energiförbrukning är under de timmar av dygnet som dina solceller producerar mindre el. Verksamheter som har en konstant och jämn elförbrukning året runt kan utnyttja solelen på ett optimalt sätt.
Kalkyl när man sätter upp solceller

Att ta med i kalkylen

Solcellerna har lång livslängd, därför är det bra att räkna på hur olika aspekter kan påverka din investering. Investeringskostnaden för 40 m2 solceller kan hamna på cirka 134.000 kr.
Foto: Riccardo Annandale

Skattereduktion och säkringsabonnemang

Om du säljer en del av solelen, och har en huvudsäkring på upp till 63 ampere, kan man lite förenklat säga att du är mikroproducent och undviker kostnader för det extra elabonnemanget. För att få den statliga skattereduktionen, på 60 öre/kWh el du skickar ut på elnätet, får du ha max 100 ampere. Så även om takytan är stor är det viktigt att tänka på att om du täcker hela med solpaneler kan du behöva gå upp i säkringsabonnemang. Det skulle innebära ökade abonnemangskostnader och risk att förlora rätten till skattereduktion.
Foto: Trent Erwin

Ditt ansvar som elproducent

Tänk på att du under den tid du har solceller faktiskt är ansvarig för en elkraftsanläggning. Satsa på kvalitet och välj en erfaren installatör så att du kan känna dig trygg. Som elproducent lyder du under ett antal lagar som du bör ha lite koll på.

Ellagen, elsäkerhetslagen, lagen om skatt på energi, lagen om elcertifikat, lagen om ursprungsgarantier för el, plan- och bygglagen, arbetsmiljölagen och inkomstskattelagen.
Är ni intresserade av att producera egen solel? Låt oss hjälpa er.

Kom igång med solceller

Är ni intresserade av att producera egen solel? Låt oss hjälpa er. Vi gör en första enklare analys (gratis) av fastigheten eller fastigheterna och ger ett överskådligt underlag som hjälper er på vägen mot solel.
Elen som ni producerar kan ni sälja

Sälj din solenergi till oss

För de flesta företag och föreningar är det mest lönsamt att själva använda den el som produceras men det kan bli ett överskott som kan säljas.
icon-closechevron-disc-rightmenu