GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
En solcellspark fotograferad rakt ovanifrån.

Så är Göteborg bäst i Sverige på solceller

Enligt en undersökning från Energimyndigheten är Göteborg den kommun i Sverige som står för högst installerad effekt från solcellsanläggningar i Sverige – 39,8 megawatt. 

– Det är en följd av att många aktörer i Göteborg jobbat med detta under flera år – allt från stora företag, till privatpersoner och det offentliga. Att vi på Göteborg Energi tidigt hade information om solceller och nu även byggt två stora solcellsparker bidrar givetvis också, säger Rebecca Palmgren produktansvarig Förnybar produktion på Göteborg Energi.

Göteborg nästan fördubblade den installerade effekten från nätanslutna solcellsanläggningar under 2020. Från 22,6 megawatt till 39,8 megawatt. 

I antal finns det nu total 1712 solcellsanläggningar i Göteborg – en ökning med 603 stycken på ett år. Jämför med huvudstaden Stockholm som har 1016 anläggningar. 

Göteborg Energi har två solcellsparker. En i Säve och en i Utby. Totalt har de en installerad effekt på 11 megawatt.

– I stora städer är det många personer som bor i lägenheter och inte själva kan besluta om att sätta solceller på taket. Det gör Göteborgs siffror ännu mer imponerande, säger Rebecca Palmgren. 

Vad är då skälet bakom framskjutna Göteborgs position?

– Det är svårt att säga, men det känns ändå som att vi ser en snöbollseffekt. När vi – och andra här i Göteborg – gjort stora satsningar på sol ger det ringar på vattnet, säger Rebecca.

Rebecca Palmgren produktansvarig Förnybar produktion på Göteborg Energi.

Göteborg Energi började tidigt med solceller, till exempel med ett pilotprojekt redan 2012. Då fanns det inte mycket solceller. Men Göteborg Energi såg att det började hända saker i bland annat Tyskland. I piloten fick hundra kunder möjligheten att producera el från solceller. 

Ett av Göteborg Energis uppdrag som kommunalt bolag är att sprida kunskap om solenergi och hur det är att vara mikroproducent. 

– Det finns flera olika skäl bakom att någon väljer att skaffa solceller. För de flesta är det miljön och klimatfrågor, samt ekonomi som styr. För vissa är också ett teknikintresse bidragande. 

Solcellsanläggningarna i Göteborg består av en bred blandning.

– Det är lite av allt, det finns villasegmentet som är väldigt stort, bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag och företag och så de kommunala bolagen – och sedan vi på Göteborg Energi som bygger solcellsparker. Det drivs framåt på alla fronter, säger Rebecca Palmgren.

Ansluten effekt från solcellsanläggningar

2020

2019

Göteborg

39,8

22,6

Linköping

33,1

16,8

Uppsala

25,5

18,9

Stockholm

22,3

17,0

Jönköping

21,2

11,9

Västerås

20,5

14,5

Strängnäs

18,7

4,2

Malmö

18,6

12,6

Kungsbacka

17,6

11,5

Norrköping

17,5

12,6

Källa: Energimyndigheten

Nyfiken på att skaffa solceller?

Solel är en fantastisk källa till energi. Solceller har en lång livstid och kräver minimalt med underhåll. Solceller kan dessutom bidra till ett ökat värde på din fastighet. Vi på Göteborg Energi guidar dig hela vägen från planering, administration och elavtal.

Vill du göra ett miljöval?

Vare sig du vill ha fast eller rörligt elpris erbjuder vi 100% ursprungsmärkt och förnybar el, en prisad kundservice och rabatt för nya kunder. Är du redan kund och vill lägga till ett miljöval? Logga in på Mina sidor!

Ett mer hållbart val på minuten

Du som har ett litet företag kan teckna elavtal med oss direkt på webben. På Mina sidor kan du göra ett miljöval och få kontroll över företagets förbrukning. Och tveka inte att fråga vår kundservice om råd!
icon-closechevron-disc-rightmenu