GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Göteborg Energi Nät

Rustar för en stormig höst

Att stormar sveper in över Västsverige hör hösten till. På Göteborg Energi Nät drar vi lärdomar från tidigare stormar och arbetar kontinuerligt med förbättringsarbete för att du som kund ska bli mindre drabbad nästa gång.  Vi har rutiner för att hantera oväder och väderleksrapporter från media och meteorologiska institut bevakas fortlöpande.

– Är ett oväder på gång så följer vi prognoserna noga och har sedan ett uppstartmöte där alla berörda funktioner bjuds in för att skapa en gemensam bild av läget. Därefter bemannar vi upp med extra personal utifrån behov, säger Annica Andrén, driftchef, Göteborg Energi nät.

Vi investerar mellan 30–40 miljoner kronor om året på att byta ut luftledningar mot kablar som går i marken

Annica Andrén, driftchef på Göteborg Energi Nät

En vanlig missuppfattning när det blir strömlöst hos kunder är att Göteborg Energi har fuskat med röjningen av träd och grenar utmed ledningsgatorna. Men så är inte fallet, konstaterar Annica.

– Vi har ett underhållsprogram som vi följer med jämna intervaller varje år. Under dessa tar vi bort träd och grenar som riskerar att skada ledningarna, men det finns fortfarande träd kvar som kan falla vid en storm. Det skulle vara ett för stort intrång i miljön och för markägarna om vi skulle ta bort allt.

Allt färre luftburna kablar

Hela 96 procent av Göteborg Energis elnät ligger nedgrävt i marken, vilket gör oss mindre känsliga än andra elnätsbolag med större andel luftburna ledningar. I januari 2005 drabbades Sverige av det mest förödande oväder, vad gäller trädfällning, el- och teleavbrott och inställd tågtrafik, som vi känner till som stormen Gudrun. Sedan dess har många luftledningar grävts ner. 

– Vi investerar mellan 30–40 miljoner kronor om året på att byta ut luftledningar mot kablar som går i marken, säger Annica.

Efter varje ny storm arbetar vi även kontinuerligt med åtgärdslistor för att ständigt bli bättre.

Avbrottsinformatorn via SMS

Vi satsar också stort på att möjliggöra omkopplingar av ström i våra driftcentraler. Det innebär kortare avbrottstider för kunden och en satsning som successivt utökats sedan 2011 .En annan del i förbättringsarbetet har varit att förstärka informationsflödet.

– Vid ett strömavbrott får våra kunder information via mail eller sms. Där informeras de om orsaken till avbrottet samt får en prognos om när elen förväntas vara tillbaka igen. Vi går även ut med information på Facebook och vår webbplats som uppdateras löpande, säger Annica.

Anmäl dig till Avbrottsinformation

Så funkar det

Mörkt och kallt? Det är svårt att föreställa sig ett liv utan el i ledningarna.
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnify