GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Göteborg Energi Nät

Nu ryker stadens sista gamla kabelskåp

De senaste åren har Göteborg Energi Nät successivt bytt ut stadens gamla kabelskåp mot nya. Totalt står cirka 17 000 kabelskåp utplacerade i staden och nu återstår knappt 1 000 som ska vara utbytta senast år 2021. 

Vi pratar med Tobias Fasth som är projektledare på Göteborg Energi Nät.

 • Vad fyller skåpen för funktion?
  Kabelskåpen försörjer våra kunder med elektricitet och fungerar som en förgreningspunkt. Från våra nätstationer löper kablar in i kabelskåpen och därifrån löper mindre serviskablar ut till våra kunder. 

 • Varför byter ni ut dem?
  De gamla skåpen är inte säkra nog. De är tillverkade på 1960 och 1970-talet och saknar bland annat beröringsskydd. Det är med andra ord förenat med livsfara att vidröra ett gammalt kabelskåp där luckan av någon anledning har öppnats. De nya skåpen är betydligt säkrare, både för vår egen personal och för eventuell tredje part.

 • Var står de gamla skåpen?
  De finns runt hela Göteborg, men blir allt glesare i takt med att de sista gamla försvinner.

 • Hur lång tid tar det att byta ut ett skåp?
  I vår process ingår det bland annat att ansöka om tillstånd, gräva, montera, dra nya kablar och lägga ny asfalt. Men för kundens del handlar det om ett strömavbrott på 2-3 timmar. 

 • Märker man som kund någon skillnad?
  De nya skåpen är lite fräschare och aningen större, men det är fortfarande en plåtlåda vi pratar om.

 • Många undrar om det går att flytta på skåpen?
  Allting går och några skåp har vi själva valt att byta plats på, dels för att de gamla har stått inbyggda i byggnader dels för att vi behöver ha enkel åtkomst till dem. Att flytta på ett skåp innebär dock betydligt mer arbete, ansökningar och godkännande från fastighetsägare och/eller myndigheter. Dessutom behöver flera kablar skarvas och schakten vid skåpet blir mycket större, så det är inget man gör i en handvändning. 

Så funkar det

Mörkt och kallt? Det är svårt att föreställa sig ett liv utan el i ledningarna.
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnify