GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Spårvagn färdas genom centrala Göteborg en höstdag.

Fyra av våra avklarade insatser i #hållbaraihop

Under våren år 2020 publicerade vi på Göteborg Energi en lista på 70 insatser som vi tänker uppfylla för att skapa ett mer hållbart Göteborg. Visst tar vissa insatser längre tid att ta itu med än andra – men finns det redan nu färdiga åtgärder och vilka är de?

Från värmepannor till solabonnemang – här är fyra av våra nu avklarade insatser inom initiativet #hållbaraihop: 

1. Fossilfritt för Skarvikshamnens värmecentral

Med en ny värmepanna installerad går Skarvikshamnens värmecentral helt och hållet på fossilfri energi. Redan innan bytet försåg den före detta oljepannan anläggningen med energi bara vid större behov. Men med den nya pannan på plats kan ändå vi spara 1646 ton CO2-utsläpp, jämfört med år 2018.

Skarvikshamnen ligger mellan Göteborgs Hamn och Älvsborgsbron. Bild: Lo Birgersson.

2. Koll på dina CO2-utsläpp

Använder du Mina sidor för att få koll på din energiförbrukning? Med denna åtgärd på plats kan du nu även se de CO2-utsläpp som kommer från din energianvändning. Vi hoppas att denna insats ska få de tiotusentals göteborgare som har ett aktivt konto på Mina sidor att fundera lite mer på sina energival.

Besök Mina sidor för att se ditt eget klimatavtryck.

3. Gas till spisar ska bli fossilfri

Även om de flesta göteborgare värmer sina spisar med el så har vi cirka 6500 kunder i Göteborg som använder spisgas. Tidigare levererade vi i regel fossil naturgas till spisarna. Men från och med den första maj, år 2020, uppgraderade vi våra spisgaskunder till biogas under resten av år 2020, utan extra kostnad.

4. Solenergi på abonnemang

Många är intresserade av att få sin ström från lokalproducerad solel - men alla har inte möjlighet att sätta upp solcellspaneler där hemma. Därför erbjöd vi möjligheten att abonnera på solcellspaneler från Nya Solevi, vår solcellspark. Och vi kan numera stolt meddela att alla abonnemang är bokade!

Så här ser det ut i vår solcellspark, Nya Solevi.

#hållbaraihop

Se vad vi gör för ett hållbart Göteborg.

icon-closechevron-disc-rightmenu