GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Fossilfri fjärrvärme år 2025

Nu byggs stadens värmande termos i Ryahamnen

Förra veckan togs det första spadtaget till Göteborg Energis nya ackumulatortank på Hisingen. – Att ha ett ”batteri” som kan leverera effekt vid behov är mycket klokt, säger Pelle Arve, hållbarhetschef på fastighetsbolaget Platzer.

Senast år 2025 ska Göteborg Energi fasa ut alla fossila bränslen ur fjärrvärmesystemet. För att nå målet bygger vi därför en ackumulatortank som kommer att fungera som ett värmande batteri för staden. I samband med att det första spadtaget togs i Ryahamnen den 7 december passade vi på att fråga vad en av våra största kunder tycker om satsningen. 

– Att ha ett ”batteri” som kan leverera effekt vid behov är mycket klokt. Vi har en effektproblematik i staden och det här kan vara en av flera bra lösningar. Jag hoppas att den här satsningen innebär att man kan fasa ut en hel del fossila bränslen, säger Pelle Arve som är hållbarhets- och inköpschef på fastighetsbolaget Platzer.

När efterfrågan på värme är låg kommer värme att lagras i tanken. När sedan värmebehovet ökar används den ackumulerade värmen istället för att starta produktionsanläggningar med högre produktionskostnad eller fossil belastning. På så sätt erhålls ett jämnare körsätt för basanläggningar samt färre start och stopp av spetsanläggningar.

– Det här är en beprövad teknik som redan finns i de flesta fjärrvärmenäten runt om i Sverige. Med hjälp av ackumulatortanken kommer effekttopparna i fjärrvärmeproduktionen kunna reduceras och det skapas en stabilitet i fjärrvärmesystemet vilket minskar risken för störningar i våra leveranser till kunderna, säger Christofer Åslund, enhetschef för systemutveckling på Göteborg Energi.

Förutom miljömässiga fördelar och säkrare drift räknar vi också med att ackumulatortanken ger positiva ekonomiska effekter där de rörliga kostnaderna för värmeproduktion minskar.

– Fjärrvärmen spelar en väldigt viktig roll i Göteborg tack vare vårt välutbyggda nät där mängder av spillvärme kan tas tillvara från industrin. Jag tror att vi har goda förutsättningar att ta vara på fjärrvärmen ännu mer effektivt, och den nya ackumulatortanken är ett bra sätt att göra det på, säger Pelle Arve.

Ackumulatortanken invigs i november år 2020.

Fördelar med ackumulatortanken

  • Möjlighet att under begränsad tid producera el i kraftvärmeverk även om värmelasten i distributionsnätet är låg (delta i reglerkrafthandel).
  • Ekonomiska vinster genom mindre antal start och stopp av produktionsenheter, vilket förlänger anläggningarnas livslängd och minskar underhållskostnaderna.
  • Miljömässiga vinster genom mindre antal start och stopp av produktionsenheter.
  • Genom jämnare produktion och undvika laständringar erhålls bättre förutsättningar till låga emissioner.
  • Leveranstrygghet genom att man med tanken klarar kortare produktionsstörningar.
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnify