GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Fläktar som torkar kött i Direkt Charks lokaler.

Med flextjänster får Direkt Chark betalt för att bidra till ett mer hållbart elnät

I takt med att elpriserna nådde nya rekordhöjder under år 2021 väcktes intresset för energifrågor hos Direkt Charks VD, Christian von der Lancken. 

Engagemanget fångades upp av Göteborg Energi och efter ett tag fattades ett beslut mellan partnerna: Direkt Chark skulle få möjligheten att testa något nytt för dem – flextjänster.

En grundpelare för ett fungerade elnät är att myndigheten Svenska kraftnät (SVK) kan hålla en god balans mellan tillgång och efterfrågan på ström – dygnet runt, minut för minut. Men i takt med att samhället går över till att använda fler förnybara energikällor, vars produktion kan styras av vindens kraft eller hur soligt det är, kan denna balansgång bli mer ostadig.

Här kommer flextjänster in i bilden. För tänk om ditt företag kan stå redo för att dra ner på sin elanvändning vid utvalda tider för att avlasta elnätet och få ersättning för det? Det är exakt vad Direkt Chark nu ska göra som flexleverantör – den första bland Göteborg Energis elhandelskunder

Ett samarbete byggt på förtroende

- Göteborg Energi har levererat el till oss i många år, berättar VD Christian von der Lancken när vi möter honom vid Direkt Charks kontor i Gamlestaden – ett företag som förädlar köttråvara till exempelvis smörgåspålägg, ölkorv, salami, rostbiff etc.

- Men under år 2021 började prisbilden för el att bli mindre förutsägbar. Så jag ringde upp Göteborg Energi för att diskutera våra möjligheter, fortsätter han.

Christian kom i kontakt med Göteborg Energis försäljningschef, Tomas Lundgren, och blev erbjuden stöd med att planera sina energiköp. Detta, tillsammans med insikterna som Tomas kunde förmedla kring energisystemet, gjorde att ett starkt förtroende växte fram för Göteborg Energi.

Direkt Charks VD, Christian von der Lancken.

Inventeringen visade vägen

- Men Göteborg Energi har ju flera strängar på sin lyra och en dag ringde de upp och frågade om vi var intresserade av att bli en flexleverantör mot Svenska kraftnät, berättar Christian.

Det började med en inventering. Tillsammans med Göteborg Energi byggde Direkt Chark upp en bild över sin fabriks förbrukare, alltså de maskiner i lokalen som använder större mängder el och som eventuellt kan stängas av under en kortare period utan att det påverkar produktionsflödet eller livsmedelskvalitén.

- Exempelvis kan det handla om våra kyl- och frysrum. Vi har gjort noggranna undersökningar och konstaterat att rummen håller kylan så pass väl att vi kan stänga av dem i upp till 20 minuter utan problem. Våra fläktar i torkrummen är ett annat exempel, säger Christian.

Han poängterar att återstarten av fabrikens maskiner så klart måste säkras, men menar samtidigt att processen egentligen inte skiljer sig från hur man hanterar ett strömavbrott.

Flexibelt är hållbart

Men det är inte bara Direkt Charks förtroende för Göteborg Energi eller den ekonomiska ersättningen som fått dem att tacka ja till att bli flexleverantör. 

- Det sker många diskussioner om var Sverige ska få sin energi från i framtiden, säger Christian.

- Men när det inte finns en balans i elnätet så behövs en elproduktion som går snabbt att starta upp och reglera, vilket i dagsläget mycket väl kan vara dyr och miljöskadlig kolkraft ifrån kontinenten. Genom att vi kan dela med oss av vår elkapacitet till andra och stänga ner delar av vår verksamhet vid behov hjälper vi till med att hålla balansen igång och kanske minska utsläppen.

Direkt Chark blir nu den första kunden som Göteborg Energi bjudit in till att bli flexleverantör. Men ensam är inte stark när det kommer till flextjänster, menar Christian. För om det ska bli en rejäl skillnad måste fler ansluta sig – och det hoppas han att fler företag kommer att göra.

Är du intresserad av att bli flexleverantör?

Har du möjlighet att stänga av utvalda delar i din verksamhet under korta tidsperioder några gånger per år? Då kan du bli flexleverantör– och tjäna pengar på din flexibla elförbrukning samtidigt som du stödjer omställningen till förnybar energi. Vi hjälper dig att identifiera ditt företags flexresurser och ser till att ditt företag kommer igång.

 

 

icon-closechevron-disc-rightmenu