GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
År 2020

Fler sommarjobb trots att 1500 försvann

Trots att 1500 sommarjobb inom äldreomsorg och förskola försvann år 2020, till följd av covid-19, lyckades Göteborgs Stad skapa långt fler platser än föregående sommar. Vi på Göteborg Energi är glada över att kunna ta emot nästan tre gånger så många sommarjobbare mot vad vi brukar.

Snart är det dags för 4000 ungdomar i Göteborg att gå ut i sommarjobb. Inför sommaren hade många ungdomar siktat in sig på ett sommarjobb inom äldreomsorg och förskola. Något som pandemin satte stopp för. För att inte dessa ungdomar skulle riskera att gå utan sysselsättning har vi tillsammans med stadens övriga verksamheter gjort allt vi kan för att hitta nya platser.

120 platser hos Göteborg Energi
Ett normalt år anställer vi på Göteborg Energi och Göteborg Energi Nät ungefär 45 personer, oftast universitetsstudenter, under sommaren. Men i år kommer vi, tillsammans med de feriearbeterare som är anställda genom Göteborgs Stad, att kunna ta emot totalt 120 ungdomar från årskurs 8 och uppåt. För att leda teamen, som börjar jobba i början av juli, har även sju arbetsledare anställts. Linda Ackerstierna är en av dessa.

  • I mitt fall blev många av sommarjobben jag sökt inställda på grund av pandemin. Jag hade ställt in mig på att läsa sommarkurser när jag såg att Göteborg Energi sökte personal. Jag reflekterade över att det fortfarande fanns jobb att få så nära sommaren och är så glad att jag sökte och inte gav upp, säger Linda Ackerstierna.

Utöver platserna hos Göteborg Energi och Göteborg Energi Nät har ett stort antal sommarjobb har också tagits fram hos bland annat Göteborg& Co, GotEvent AB, Higab, Konsument- och medborgarservice, AB Framtiden, Park- och Naturförvaltningen och Fastighetskontoret.

 

 

Ansiktslyft för stadens elskåp

Göteborg Energi Nät kommer att ta emot 55 ungdomar som under sommaren kommer att måla om stadens elskåp samt piffa till dem med en dekal framtagen av Göteborg & Co.
– Sommaren blev kanske inte som de hade tänkt sig, då de var inställda på att jobba inom äldrevård och förskola, men jag ser framför mig att vi blir ett lag med stark teamkänsla. Vi skall ha roligt och lära känna varandra. Jag vill att alla både går hem och kommer till jobbet med ett leende på läpparna, säger Linda Ackerstierna.

 

 

 

icon-closechevron-disc-rightmenu