GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Tips!

En utställning om hot och hopp

Ta chansen att besöka Världskulturmuseets Human Nature – en utställning om konsumtionens påverkan på vår jord och vilka möjligheter vi har att skapa en mer hållbar värld. Fri entré för alla. Öppettider och mer info här.

På Världskulturmuseet pågår just nu en stor utställning om klimathotet, människans påverkan på klimatet genom vår konsumtion och vilka möjligheter vi har att bidra till en förändring. Utställningen produceras i samarbete med ett flertal externa forskningsprojekt och visar en blandning av föremål från Världskulturmuseernas samlingar tillsammans med foto, film, experimentella och prövande aktiviteter. I utställningen ställs frågor som ska göra besökaren medveten och motiverad till förändrade vanor.

- Det är inte bara en mörk och dyster historia. Det finns mycket hopp genom alla initiativ som tas runt om i världen, och förhoppningsvis ger detta dig som besökare inspiration. Som konsument och medborgare kan du påverka saker - alla kan vi bidra till förändring genom de val vi gör, säger utställningsproducent Lena Stammarnäs.

Det är inte bara en mörk och dyster historia.

Utställningsproducent, Lena Stammarnäs

I en del av utställningen har museet exempelvis samarbetat med socialantropologer för att utforska människors relationer till saker och vad det är som gör att vi lagar vissa föremål men bara förbrukar andra. Med hjälp av samtida och historiska exempel från olika platser på jorden vill man i utställningen visa på samband och det växande globala engagemanget för klimatfrågan som finns runt om i världen. Fri entré!

Human Nature visas på Världskulturmuseet, Södra vägen 54 (vid Korsvägen) fram till våren 2020.Utställningen flyttas sedan vidare till Stockholm och Etnografiska museet.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnify