GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Webinar 23 februari

Hur säkrar vi energiförsörjningen för ett konkurrenskraftigt Västsverige?

Se webinaret i efterhand

Västsvensk industri behöver västsvensk el

Så blir vi #hållbaraihop.

Göteborg är en stad i snabb utveckling. För våra bil- och lastbilstillverkare i världsklass, våra raffinaderier i omställning och vår hamn som elektrifieras för att bli den renaste i världen, behöver vi säkra tillgången till billigare el. Det är en förutsättning för att dagens företag ska kunna utvecklas och för att fler företag ska kunna etablera sina verksamheter här.

För att vi ska få del av dessa tusentals nya arbetstillfällen måste vi möta det enorma behovet av el. Elöverföring är viktig, men den räcker inte – produktionen måste öka snabbt. Här på västkusten kan vi inte bygga mer vattenkraft, och solen hjälper oss bara under den ljusa årstiden. Ny kärnkraft tar för lång tid att bygga. Vad vi har, är massor av vind. I det finns en enorm potential som vi skulle kunna ta tillvara.
 
Göteborg Energi vill se mer vindkraft etableras för att möta de västsvenska företagens behov. Stora satsningar på vindkraft innebär större konkurrenskraft och lägre elpriser för alla. Det är viktigt för framtiden och måste ske nu!
 
Ny teknik gör det möjligt att integrera mer vindkraft i elsystemet, och med mer el sjunker priskurvorna. Men denna utveckling är inte garanterad. Vill företagen ha vindkraften? Finns det andra tekniska problem som hindrar den här visionen? Och vad händer när det inte blåser? 

Missa inte vårt webinar 23 februari!

Talare

Program

 

Christofer Åslund är Senior Advisor på Göteborg Energi med fokus på etableringen av ny elproduktion. Han kommer att berätta om det starkt växande behovet av el till västsvensk industri och hur vår västsvenska vindresurs är ett förhållandevis snabbt sätt att säkra elförsörjningen och återfå konkurrenskraftiga priser på el i södra Sverige.

Christian Jebsen är Communications & Public Affairs Manager på Göteborgs blivande batterifabrik som byggs av NOVO Energy, Northvolts och Volvo Cars samägda bolag. Han kommer att berätta om vilken betydelse den nya batterifabriken kommer att ha för västsvenskar och hur beroende fabriken är av tillgången till billig, fossilfri el. Vill de ha just vindkraft?

Lisa Göransson är docent i energisystem vid Chalmers tekniska högskola. Lisa har arbetat länge med modeller för hur energisystemet kan utvecklas med mer förnybar energiproduktion. Under senare tid har en del påstått att tekniska aspekter som svängmassa och reglerbarhet blir svårhanterade med mer vindkraft. Andra undrar vad som händer när det inte blåser? I vårt webinar kommer Lisa utveckla vilka de tekniska förutsättningarna är för att ta tillvara på den stora västsvenska vindpotentialen. 

 

 

Introfilm: Hur säkrar vi energiförsörjningen för ett konkurrenskraftigt Västsverige?

Se alla
våra webinar
i efterhand

#hållbaraihop
Missade du när vi förklarade vad EU:s taxonomi kan innebära för Göteborg? Glömde du att anmäla dig och lära dig biokolens alla förtjänster? Lugn - se alla våra webinar i efterhand för att ta del av våra kunniga gästers insikter och diskussioner!
#hållbaraihop
icon-closechevron-disc-rightmenu