GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Webinar 2 december kl 9.00-10.00

Se vår introfilm inför webinaret.
Anmäl dig nu!

Så blir vi #hållbaraihop

Samhällets klimatomställning gör att vi idag använder enormt mycket mer el än tidigare. Att de fossila utsläppen minskar hjälper klimatet, men elektrifieringen medför samtidigt en stor utmaning: att få elnätet att räcka till för det ökade effektbehovet.   

Med några av landets största industrier och företag behövs stor effektkapacitet i Göteborg, både idag och framåt. Elanvändningen väntas fördubblas de kommande tio åren. Därför krävs nya, smarta lösningar och – inte minst – nya typer av samarbeten! För många företag handlar effektfrågan om ren överlevnad: Att säkra upp sitt effektbehov blir en nödvändighet för att kunna expandera och utvecklas. I förlängningen är frågan helt central för stadens fortsatta konkurrenskraft. 

I vårt webinar får du ta del av diskussioner om hur vi på bästa sätt kan nyttja och utveckla elnätet när staden ställer om för klimatet.

Talare

Anmäl dig nu!

Se alla
våra webinar
i efterhand

#hållbaraihop
Missade du när vi förklarade vad EU:s taxonomi kan innebära för Göteborg? Glömde du att anmäla dig och lära dig biokolens alla förtjänster? Lugn - se alla våra webinar i efterhand för att ta del av våra kunniga gästers insikter och diskussioner!

Klimatet förändras.
Det måste vi också göra.

#hållbaraihop
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-disc-down