GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Se webinaret i efterhand

Så blir vi #hållbaraihop

Den digitala utvecklingen i världen är blixtsnabb, omvälvande och förändrar våra liv. 

Ny teknik och nya innovationer förbättrar och effektiviserar vårt samhälle, inom alla sektorer, och det gäller inte minst vår egen vardag. I världen finns idag tiotals miljarder uppkopplade enheter och vi förväntar oss att de ska fungera störningsfritt.

Kraven på snabb och nära uppkoppling har aldrig varit så höga som nu, och de kommer bara fortsätta öka. Mängden dataflöden ökar exponentiellt och för att hantera det kommer det behövas väldigt mycket serverkapacitet. Utvecklingen leder också till en kraftig ökning av vår energiförbrukning, vilket väcker frågor om hur vi ska lösa de här utmaningarna i framtiden.
 
Hur kan vi göra våra datacenter mer hållbara, och vad är hållbara energilösningar för dem? Hur kan vi skapa symbios mellan olika aktörer för att nyttja energin maximalt? Hur garanterar vi driftsäkerhet, och hur skyddar vi oss mot hackerattacker? Och vad ska man som företag tänka på i allt detta? 

Det här, och mycket mer diskuterade vi i vårt webinar 31 mars!

Talare

Program

 

Mattias Vesterlund är gruppledare för datacentersystem vid ICE datacenter (RISE) i Luleå, där fokus ligger på datacentret som system. Arbetet sker huvudsakligen inom tre områden; driftoptimering, värmeåtervinning samt hållbarhet, där forskningen skapar förutsättning för en grönare bransch och cirkulära symbioser baserat på datacentervärme.

I 16 år har Mattias utmanat, utvecklat och levt datacenter, serverrum och kritisk IT-infrastruktur. Från ledning av nybyggnadsprojekt och uppgraderingar under full drift till företagsledning, projekteringsledning och teknisk design. Under 2 år som affärsområdesansvarig för Data Center Infrastructure Management och fastighetsautomationssystem lades även grunden för Coromatics stora satsning på fjärr-driftövervakningssystemet Operation Center som nyligen lanserats. Där Mattias har agerat som teknisk rådgivare. 

Med civilingenjörs studier från Linköpings Tekniska Högskola inom kommunikationssystem var tjänsten som projektledare för datacenter på Coromatic ett enkelt val. Idag är Mattias Långström en av Sveriges mest utbildade och erfarna datacenterdesigners med certifiering från både Uptime institute som Acredited Tier Designer och BICSI som Data Center Design Consultant. 

Jimmy Persson arbetar sedan 2012 som Utveckling- och säkerhetschef på Svenska Stadsnätsföreningen och är initiativtagare och grundare till branschstandarden Robust fiber. Han är författare till ett stort antal vägledningar och anvisningar. Några att nämna är Robusta Reservnoder för Stadsnät, Robusta fastighetsnät, Robusta fasta radionät, Robust & Säker IoT, Optisk förstärkning, Robust Site för kritisk infrastruktur, Robust säker Fysisk förbindelse, Ledningssystem för driftsäkerhet och informationssäkerhet samt Kontinuitetshantering med inriktning på nätdrift.
Utöver akademisk utbildning har han med sina 35 år i branschen präglat och fördjupat kompetens inom områden som Cybersäkerhet, Tele/datakom, Stadsnät, teknisk besiktning, Standardiseringsarbete, Krishantering och Säkerhetsskydd.

Sofia Söder har arbetat med energi- och digitaliseringsfrågor i över 30 år och har under de senaste 8 åren haft rollen som VD för det operatörsoberoende och neutrala stadsnätet i Göteborg, Göteborg Energi GothNet. Hon sitter i ett flertal styrelser inom branschen,  bland annat föreningen GREAT där näringslivet, akademin, kommuner och region samarbetar för en väl utvecklad IT-infrastruktur i Västsverige. Sofia är övertygad om att en robust och säker IT-infrastruktur utgör ryggraden i samhällets digitalisering och är en möjliggörare (och  förutsättning) för hållbara och smarta städer.

 

 

Se en förklarande film om digitaliseringens utmaning

Se alla
våra webinar
i efterhand

#hållbaraihop
Missade du när vi förklarade vad EU:s taxonomi kan innebära för Göteborg? Glömde du att anmäla dig och lära dig biokolens alla förtjänster? Lugn - se alla våra webinar i efterhand för att ta del av våra kunniga gästers insikter och diskussioner!

Klimatet förändras.
Det måste vi också göra.

#hållbaraihop
icon-closechevron-disc-rightmenu